Mantelzorg

banner mantelzorgers

 

Mantelzorg, wat is dat? Wanneer ben ik een mantelzorger?

Mantelzorger ben je als je op regelmatige basis zorgt voor een partner, ouder, een kind, schoonouder, een buur of een vriend, die omwille van ziekte, handicap, ouderdom, psychische kwetsbaarheid of verslaving extra zorg nodig heeft.

  • Je doet dit omdat je met de persoon een affectieve, sociale band hebt.
  • Je neemt op regelmatige basis zorgtaken op.
  • Dit is niet jouw beroep.
  • Mantelzorger ben je nog steeds als de hulpbehoevende persoon wordt opgenomen in een ouderenvoorziening.
  • Mantelzorg is bovendien niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger kiest bewust om te zorgen en kan dit te allen tijde stopzetten. Een mantelzorger daarentegen rolt erin en kan het einde van zijn engagement helemaal niet kiezen.

Herken je je hierin? 

Langemark-Poelkapelle werkt aan een mantelzorgvriendelijke gemeente. Het doel van het gemeentelijke mantelzorgbeleid is de mantelzorgers kennen, erkennen, waarderen, informeren en vooral ondersteunen in hun zorgtaken voor hun zorgbehoevenden. 

Daarom leert de gemeente jullie als mantelzorgers graag kennen om later gerichte acties in te plannen op maat van de noden van de mantelzorgers. In de toekomst komen er lotgenotencontacten, informatiemomenten en naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorger wordt de mantelzorger in de bloemetjes gezet.  En daar willen we je dan gericht deel van laten uitmaken. Vandaar ook hoe meer ingevulde gegevens, hoe meer we jullie kunnen betrekken…

Het lokaal dienstencentrum, de dienst thuiszorg en de Zorgcampus Langemark-Poelkapelle helpen en ondersteunen je graag bij deze toch niet zo vanzelfsprekende opgave.

Registreer je en je hoort van ons!

Registratieformulier mantelzorger