Materieel erfgoed

Kasteel en vijver 

Het kasteel met bijhorend vijverpark werd gebouwd in Eerste helft van de 19e eeuw door burggraaf Guillaume de Patin, schatbewaarder van het Gulden Vlies. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het totaal vernield. in 1926 werd het herbouwd en bleef eigendom van de Cotteau de Patin tot 1952 (Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het bezet door tal van Duitse regimenten). In 1952 wordt het kasteel door de gemeente gekocht. In 1959 wordt het ingericht als gemeentehuis. Het vijverpark wordt in de jaren '50 toegankelijk voor het brede publiek.

Olieslagerij en Steenbakkerij

Samen met de buizenfabriek in Wijtschate behoort de olieslagerij en de steenbakkerij toe aan het materieel erfgoed in handen van de familie Dumoulin. Deze vooruitstrevende familie op het gebied van bouwtechniek was van groot belang voor de gemeente Langemark-Poelkapelle

Villa Maria

Dit eclectisch hoekhuis met cottage-allures behoorde toe aan gewezen burgemeester Dumoulin en werd vernoemd naar zijn echtgenote, Maria Muyssen. 

Heilig Hartbeeld 

OP 22 juli 1928 werd het H.Hartbeeld op de Markt van Langemark onder grote belangstelling ingehuldigd. Het beeld was een initiatief van de Heilig Hart vereniging die ter verdieping op verschillende plaatsen in Vlaanderen H.Hart beelden oprichtte. Zo ook in Langemark.

Spoorlijn 62 - Vrijbosroute

Deze treinroute kwam tot stand naar het eind van de 19e eeuw en had als bedoeling Oostende te verbinden met Noord-Frankrijk. Spoorlijn  werd in gebruik genomen tot 1988. Naar het einde toe enkel voor de bietencampagne. Nu is de spoorlijn een belangrijke wandel- en fietsroute geworden. 

Boskasteel

Het boskasteel, in de volksmond ook wel zwijnhof genoemd, is een model wederopbouwhoeve dicht tegen het Vrijbos. De hoeve is als beschermd monument erkend.

Meer info over het materieel erfgoed van de gemeente? Check dan de site van onroerend erfgoed