Meerjarenplan

Voor de periode 2020-2025 maakte het Lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle een meerjarenplan op.

Het meerjarenplan bevat:

  • een strategische nota;
  • een financiële nota;
  • een toelichting met bijkomende documentatie.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.
Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het financiële doelstellingenplan (schema M1);
  • de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
  • het overzicht van de kredieten (schema M3).

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van het meerjarenplan die relevant zijn voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te nemen.

Het meerjarenplan 2020-2025 (en de aanpassingen) kan je terugvinden onder "beleidsdocumenten" onderaan de pagina.