Melding van aanwezigheid (bijlage 3ter)

De melding van aanwezigheid of 'bijlage 3ter' is een document dat je krijgt als je als EU-burger maximaal 3 maanden in België wil blijven en niet in een hotel, pension of camping, maar bij privépersonen of op een privé adres logeert. Ook familieleden van een EU-burger kunnen een melding van aanwezigheid verkrijgen.

Als je in het bezit bent van dit document, ben je niet ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister. Je krijgt dus geen rijksregisternummer.

Procedure

Binnen 8 dagen na aankomst in België moet je je persoonlijk aanmelden bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je verblijft.

De bijlage 3ter kun je hier downloaden.

Wat meebrengen

Je paspoort/identiteitskaart

Uitzonderingen

Regeling seizoenarbeid (< 3 maanden): als werkgever dien je nog steeds het:

  1. paspoort of identiteitskaart van de arbeider voor te leggen
  2. bewijsstukken van de tewerkstelling voor te leggen, i.p.v. arbeidskaart of een arbeidsovereenkomst of een bijlage 19bis/werkgeversattest of andere
  3. een bijlage 3ter aan te vragen en persoonlijk te laten ondertekenen door de arbeid(st)er → het origineel dient meegebracht en wordt vervolgens door ons in de dienst Burgerzaken mee ondertekend
  4. en wanneer de werknemer vertrekt, de vertrekdatum onmiddellijk door te geven telefonisch of via mail naar bevolking@lp.be

Opmerking: Seizoenarbeiders hebben ook de kans om voor verschillende werkgevers te werken. In dat geval moeten we de verschillende arbeidsovereenkomsten ontvangen en wordt er maar 1 bijlage 3ter opgemaakt.