Melding van stedenbouwkundige handeling

De melding voor stedenbouwkundige handelingen is een eenvoudige en snelle procedure om de toestemming te krijgen voor eenvoudige bouwwerken die gebeuren in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften.

Voorwaarden

De belangrijkste werken die in aanmerking komen voor een melding zijn:

 • verbouwingen in het gebouw met invloed op de stabiliteit van het gebouw (bvb. door te werken aan een draagmuur)
 • verbouwingen aan zijgevel, achtergevel en dak zonder uitbreiding van het volume
 • een uitbreiding van de woning met één bijgebouw van maximaal 40 m²

De volledige lijst van werken die voor een melding in aanmerking komen, is te vinden in het 'meldingsbesluit'.

Om zeker te zijn dat uw project in aanmerking komt voor een melding, neemt u best altijd vooraf contact op met de dienst Omgeving.

Procedure

 1. U kan de melding zelf rechtstreeks indienen in het omgevingsloket of de aanvraag op papier indienen op de dienst Omgeving. Als de melding ook milieu-aspecten bevat, kan het indienen enkel via het omgevingsloket.
 2. De vergunningverlenende overheid (meestal de gemeente, behalve voor klasse I-bedrijven) kijkt na of de aangevraagde werken niet verboden zijn en of de melding wel de juiste procedure is.
 3. Als alles correct is ingediend, neemt de overheid akte van de melding binnen de 30 dagen na het indienen
 4. De werken kunnen starten nadat u hiervan een bericht (de 'meldingsakte') hebt gekregen.

Wat meebrengen

Om een geldige melding te doen zorgt u voor:

 • de plannen. Opgepast: voor heel wat meldingen moeten een architect de plannen maken.
 • de nodige bijlagen
 • foto's
 • een aanvraagformulier.

 

Kostprijs

De retributie voor de melding van een stedenbouwkundige handeling bedraagt 30 euro.

Uitzonderingen

Er bestaan heel wat uitzonderingen die maken dat een aanvraag niet in aanmerking komt voor een melding. Om zeker te zijn dat uw project via een melding kan goedgekeurd worden, neemt u best altijd vooraf contact op met de dienst Omgeving.