Meldingen en klachten

Melding

Een omgevallen verkeersbord, zwerfvuil, een verzakking in de straat, onkruid op het fietspad, een zitbank die stuk is, ... Het zijn allemaal problemen die wel eens kunnen voorkomen in je buurt. Iedere melding wordt doorgestuurd naar de betrokken dienst, zodat deze zo spoedig mogelijk kan behandeld worden.

Maak hier uw melding van een probleem op het openbaar domein: Melding van een probleem op openbaar domein

Maak hier uw melding van een probleem in een zaal of lokaal: Melding van een probleem in een zaal of lokaal

Een aantal meldingen worden door andere overheden verholpen:

Klacht

De gemeente streeft naar een goede dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers. Toch is het mogelijk dat je hierover niet tevreden bent en een klacht wil uiten. Daarom heeft de gemeente een procedure ontwikkeld om je klacht vlot te behandelen. Wij behandelen je klacht met de grootste discretie.

Een klacht is "een manifeste uiting van ontevredenheid waarbij de burger klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie". Een klacht kan betrekking hebben op:

  • een foutief verrichten van een handeling of prestatie (een behandelingswijze, een termijn of een beslissing)
  • het afwijken van de vastgestelde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet (tijdig) uitvoeren van een handeling of prestatie

Je kan op verschillende manieren een klacht indienen:

Melding van een klacht

of

  • via e-mail naar secretariaat@lp.be
  • via brief - gericht aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de klachtenco√∂rdinator, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle
  • persoonlijk op het gemeentehuis bij de klachtenco√∂rdinator.

Je klacht komt steeds bij de klachtencoördinator terecht, die erop toeziet dat je klacht met de grootste discretie behandeld wordt binnen de voorziene termijn van 45 kalenderdagen.