Meldpunt droogteschade

Wie een woning heeft met scheefstelling, scheuren of barsten veroorzaakt door droogte, kan dit melden. Met die informatie wil Departement Omgeving de relatie tussen de schadegevallen, de vochthuishouding en de samenstelling van de bodem en ondergrond beter in beeld krijgen in het onderzoek naar het zwel- en krimpgedrag van de ondergrond bij veranderend vochtgehalte.
Aan de registratie wordt geen advies, noch expertise gekoppeld voor een specifiek schadegeval. De meldingen dragen wél bij tot de inventarisatie van de aard, de oorzaken, de spreiding en het aantal schadegevallen van scheuren en barsten aan woningen in Vlaanderen, doorheen de tijd. Bedoeling is om op termijn ervoor te zorgen dat woningen en funderingen voldoende afgestemd zijn op de ondergrond.

Meer info en registratie: https://www.dov.vlaanderen.be/page/registratie-droogteschade-aan-de-woning