Milieuklachten en hinder

We krijgen allemaal op één of andere manier te maken met milieuhinder, zowel thuis als op de werkvloer, in het verkeer, enz. Vaak zijn we daar met z'n allen verantwoordelijk voor. Een groot deel van de milieuhinder kunnen we vermijden door kleine ingrepen of door veranderingen in onze gewoonten. Enkele tips:

  • Probeer luidruchtige karweien (tuin, verbouwingen) te plannen op momenten dat je de omwonenden niet stoort.
  • Houd rekening met specifieke situaties van jouw buren (slapen van kleine kinderen of mensen met nachtdienst, studeren van jongeren,…).
  • Afval verbranden is steeds uit den boze, zowel in een kachel als in open lucht. Meer info: www.stookslim.be

Probeer altijd eerst op een vriendelijke manier een gesprek te voeren met de bron van de hinder (buren, bedrijven, werken). Met een beetje goede wil en wederzijds respect kan er meestal snel een oplossing gevonden worden. Toch kunnen niet alle milieuklachten zo opgelost worden.

Procedure

Hoe kan je een hinderklacht laten registreren?

Voor de registratie van een hinderklacht kan je terecht bij het gemeentelijk meldpunt voor hinderklachten. De milieuklachten worden geregistreerd in het MilieuKlachten Registratie- en OpvolgingsSysteem (MKROS), zo kunnen de klachten beter opgevolgd worden. Daarnaast zijn er verschillende andere overheidsdiensten die toezien op de naleving van de milieureglementering:

  • Politie Arro Ieper - Cel Milieuhandhaving op het nummer 057/23.05.68.
  • Departement Omgeving - Afdeling Handhaving (de vroegere Milieu-inspectie) voor klachten in verband met een 1e klasse bedrijf op het nummer 050/24.79.60.

Milieuklachten kunnen dus steeds doorgegeven worden aan de politiediensten, die langer bereikbaar zijn. De gegevens in verband met de klachten worden onderling uitgewisseld. Milieuklachten kunnen van uiteenlopende aard zijn:

  • algemene milieuvervuiling, zoals bv. vervuiling van een beek
  • hinder afkomstig van vergunningsplichtige inrichtingen (bedrijf), zoals bv. lawaaihinder, geurhinder, vuile rook, … enz.
  • verboden handelingen, zoals verbranden van afval, lozen chemicaliën in de riool, …

Klachten die eerder te maken hebben met burenhinder horen thuis bij de algemene politiediensten.