Missie en visie

 • Missie
  • Door middel van verschillende dienstverleningsvormen (dienstencentrum, centrum voor dagverzorging, centrum voor kortverblijf en woonzorgcentrum) komen we tegemoet aan diverse zorgvragen. We gebruiken hiervoor de dienstverleningsvormen zoals opgenomen in het woonzorgdecreet.
  • We richten ons voornamelijk naar 65- plussers van de gemeente Langemark-Poelkapelle.
  • We maken deel uit van de lokale gemeenschap. We zetten hiervoor onze deuren open, maar nemen ook zelf deel aan het gemeenschapsleven.
  • Onze aanpak is pluralistisch. We zijn er voor iedereen.
  • We willen alle gebruikers zich thuis laten voelen.
  • We vinden het belangrijk dat het zorgaanbod betaalbaar is voor iedereen.
 • Visie
  • We werken op het ritme van de gebruiker.
  • De gebruiker behoudt zoveel als mogelijk de regie. We faciliteren waar nodig.
  • We stimuleren en optimaliseren de zelfstandigheid van de gebruiker.
  • Wij geloven in de therapeutische kracht van de lach, het effect van een vriendelijk woord en respectvolle bejegening.
  • We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen.
  • We voeren een menselijk personeelsbeleid.
  • We voeren een actieve vrijwilligerswerking.