Monumenten, relicten, gedenkplaten en links

Tal van monumenten en relicten zijn een blijvende herinnering aan het oorlogsleed van de Eerste Wereldoorlog.

Monumenten ter nagedachtenis aan de militaire en burgerlijke slachtoffers Langemark-Poelkapelle

In Langemark, Poelkapelle, Bikschote, Madonna en Sint-Juliaan staan monumenten ter nagedachtenis van de militaire en burgerlijke slachtoffers van Langemark-Poelkapelle van de beide Wereldoorlogen. De monumenten en/of gedenkplaten bevinden zich telkens ter hoogte van de parochiekerken. Slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog van Langemark-Poelkapelle kunnen opgezocht worden via 'De namenlijst'

Tank Memorial Ypres Salient - Guynemerplein 

 

Het tankmonument voor de Ieperboog (Tank Memorial Ypres Salient) werd op 10 oktober 2009 ingehuldigd ter herinnering aan de tankslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en staat op het Guynemerplein in Poelkapelle. Poelkapelle was immers het decor voor een heuse tankoorlog in 1917. Vele Britse tanks bleven steken in de modder of werden stuk geschoten. Wat na de oorlog overbleef was een spoor van tankwrakken tussen Sint-Juliaan en Poelkapelle. De Damon II was één van deze vastgelopen tanks die nog lang na de oorlog verzonken bleef voor café De Zwaan. In 1923 werd de tank verplaatst naar het marktplein waar het nog steeds een attractie bleef, vooral dan voor Britse toeristen. In 1941 werd de tank door de Duitsers ontmanteld.

Als herinnering aan de heroïsche inzet van de bemanningsleden waarvan er een 200-tal het leven lieten in de Ieperboog, werd dan ook in op het Poelkapelse marktplein vlak naast de plaats waar de tank ooit stond, een officieel Tank Memorial Ypres Salient ingehuldigd op initiatief van een Britse ex-tankie. Tijdens de inhuldigingsplechtigheid werd ook een authentieke stalen fragment van een tankplaat aan het monument bevestigd. Het herdenkingsboek bevat een lijst van 244 tankmilitairen die in België werden begraven of herdacht. 243 uit WO I en 1 slachtoffer uit WO II

 

Meer info : Tankmonument 

Gedenkkruis 3e en 23e Linieregiment -Provincieweg 2

Gedenkteken ter herinnering aan de soldaten van het 3de en 23ste linieregiment, die vaak in de buurt van Steenstraete werden ingezet.

Monument 20th Light Division -Boezingestraat 73- 75

Het monument herdenkt de deelname van de '20 Light Division aan de zogenaamde Slag om Langemark( 16-18 augustus 1917). Het monument werd onthuld op 5 juni 1927

Monument 34th British Division- Beekstraat

Het monument is ter herinnering aan de 34ste Britse Divisie die ter hoogte van de Beekstraat zijn rol speelde in de gevechten tijdens de derde slag om Ieper.

Hertfordshire Regiment Memorial -Onze Lieve Vrouwstraat

Monument ingehuldigd op 31 juli 2017, 100 jaar na dat de Hertfordshire regimenten deelnamen in deze buurt aan de eerste dagen van de derde slag om Ieper.

Monument 1st Monmountshire Battalion -Roeselarestraat

Second Luitenant Henry Anthony Birrell-Anthony, van het stadje Thame in het graafschap Oxfordshire in Engeland, was één van de vele doden bij het 1st Monmouthshire Regiment op 8 mei 1915 wiens lichaam niet meer teruggevonden werd en wiens naam op de Menenpoort staat. Zijn vader Henry Birrell-Anthony Senior, Luitenant-Kolonel van het 2/1 Monmouths, richtte het gedenkteken op op de plaats waar zijn zoon vermoedelijk gevallen was. Het werd geadopteerd door het regiment, waardoor het semi-officieel werd, en wordt onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission.

Gedenksteen Kitchener's Wood- Wijngaardstraat

Gedenksteen die de slachtoffers van de tweede slag om Ieper herdenkt. De naam Kitchener's Wood komt van een letterlijke vertaling door de Britten van ' Bois des cuisiniers" die de Fransen aan de veldkeukens in het bos hadden gegeven. Na de het eerste gebruik van gas als massavernietigingswapen werd er de dagen nadien op deze plek zwaar gevochten.

Charles Dresse -Poperingestraat

Bij het uitbreken van de Grote Oorlog wilde de 17-jarige “Carli” zich als vrijwilliger melden. Op Kerstmis 1914 verkreeg hij de ouderlijke toestemming en ontvluchtte hij bezet België. Via de zwaar bewaakte grens in ’s Gravenvoeren bereikte hij neutraal Nederland waar hij zich bij het Belgisch Consulaat in Maastricht als oorlogsvrijwilliger aangaf.

Op 28 september 1918, de eerste dag van het Bevrijdingsoffensief, omstreeks 10 uur, kwam het 9° Linieregiment, waartoe hij behoorde, langs de moerassige Watervlietbeek tijdens de aanval op Heuvel 25 onder dicht Duits mitrailleurvuur terecht.

Adjudant Dresse heeft zijn gewonde commandant vervangen en op het ogenblik dat hij “En avant!” riep, sneuvelde hij

Vredeseik - Brugseweg

De vredeseik en het informatiebord herinneren aan de gevechten bij Kitchener's Wood tijdens de nacht van 22 op 23 april 1915, toen het Canadese '10th Battalion (2nd Canadian Infantry Brigade)' en '16th Battalion (3rd Canadian Infantry Brigade)' als eerste in de tegenaanval gingen na de Duitse gasaanval van 22 april 1915

Herdenkingsboom : 100 jaar wapenstilstand -Terrein Duitse Militaire begraafplaats

Herdenkingsboom die op 11 november 2018 werd geplant als eeuwherdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog

Vredeswegwijzer -  Klerkenstraat 

De Vredeswegwijzer markeert plaatsen waar na 22 april 1915 nog chemische wapens werden gebruikt in oorlogsvoering.

Gedenkplaat Franse 87e Division d'Infanterie Territoriale -Kasteelstraat 1

Deze gedenkplaat werd opgericht ter nagedachtenis van de 87ste Franse Territoriale Divisie (die hoofdzakelijk bestond uit oudere reservesoldaten, Pépères genaamd). Zij waren samen met de 45ste Algerijnse Divisie, ook wel 'Les Joyeux' genaamd, slachtoffer van de eerste chloorgasaanval op grote schaal op 22 april 1915.

Gedenkplaat 16e en 36e Ierse Divisie - Hazeweidestraat

Van 18 tot 20 augustus 1917 strijden de 16e Iers-Katholieke en het 36e Ulster protestantse divisie zij aan zij tijdens de Derde slag om Ieper. Net zoals een paar maanden geleden in Wijtschate bij de mijnenslag. Hun strijd wordt een tegenslag en verdwijnt in de plooien van de geschiedenis. Deze gedenkplaat herdenkt aan de gebeurtenissen én Father Doyle, een bijzonder aalmoezenier die tijdens deze slag het leven liet.

Gedenkplaat Royal Naval Division-Varlet Farm - Wallemolenstraat 43

Ter nagedachtenis aan de meer dan 2000 doden van de Royal Naval Divisie die tijdens de laatste dagen van de Derde Slag om Ieper het leven lieten.

Gedenksteen 2e Chasseurs d'Afrique -Beekstraat

Dit monument herinnert aan Emilien Girault en André Etienne Malliavin, respectievelijk Brigadier en Adjudant bij het '2e Regiment Chasseurs d'Afrique', op deze plaats omgekomen op 9 oktober 1917. Malliavin werd meteen opgegeven als 'disparu'. Girault werd opgegeven als 'mort par éclats d'obus' en begraven op St. Charles de Potyze in Ieper. De 'Chasseurs d'Afrique' maakten deel uit van de Franse cavalerie.

Gedenksteen Hugot -Hugotstraat

Monument en klein bosje geschonken door de Parijse familie Hugot aan het gemeentebestuur ter herinnering aan hun zoon die in de omgeving sneuvelde.

Naamsteen Eindoffensief Steenbeek - Boezingestraat ter hoogte huisnummer 89

Op 28 september 1918 ging het eindoffensief van start. Belgische divisies lagen aan de vooravond van het eindoffensief klaar ter hoogte van de Steenbeek

Gedenkplaat Hedd Wyn - Boezingestraat 158

Ellis Humphrey Evans werd geboren in 1887 in een grotendeels Welsh-talig dorp in Noord-Wales. Vanaf 1906 nam hij deel aan de traditionele poëziewedstrijden. In 1910 kreeg hij het pseudoniem 'Hedd Wyn' ('Lichtende Vrede'). Op 31 juli 1917 veroverde het 15de bataljon 'Royal Welsh Fusiliers' de Pilkem Ridge en rukte vervolgens op naar 'Iron Cross' ('Hagebos'). Private Evans werd geraakt en overleed op 30-jarige leeftijd, waarschijnlijk in een eerste hulppost nabij 'Iron Cross'. Hij werd begraven op Artillery Wood Cemetery te Boezinge. Hedd Wyn won postuum de nationale poëziewedstrijd, kreeg de 'Zetel' als prijs en werd een nationale legende. Iedere eerste maandag van de maand wordt bij de gedenkplaat een Last Post gehouden om 19 u.

Gedenkplaat Edward Donald Bellew -kruispunt van de Zonnebekestraat en Brugseweg

Een bronzen gedenkplaat herdenkt Luitenant Edward Donald Bellew van het 7de Canadese Infanteriebataljon. Bellew was in deze omgeving aanwezig toen in de vroege morgen van 24 april 1915 voor de tweede keer chloorgas gelost werd vanuit de Duitse loopgraven hier enkele honderden meter vandaan

Gedenkteken Private Dancox -kruispunt Galgestraat en Vrijbosroute

Gedenkteken opgericht voor Victoria Cross winnaar Dancox op 9 oktober 1917.Soldaat Frederick George Dancox, een 37 jarige landarbeider uit de stad Worcester, was erin geslaagd om ongemerkt tot achter de vijandige bunker te geraken. Mede door het verrassingseffect en onder dreiging van een granaat, dwong hij een garnizoen van 40 Duitse soldaten tot opgave. Anderhalve maand later, op 30 november, sneuvelt hij te Cambrai.

Gedenkteken Jozef Lister - Schreiboomstraat

Het eerste Battalion Lancashire Fusiliers trok ten strijde maar ondervond zware tegenstand vanuit een serie bunkers ten zuiden en noorden van Olga House. Terwijl de bevelhebber bezig was met een risico-analyse, besloot Sergant Joseph Lister er alleen op uit te gaan en vernietigde een machinegeweerpost, gestationeerd in een bomkrater voor de bunker. Nadat hij de schutters had uitgeschakeld, riep hij naar de andere Duitsers om zich over te geven. Een honderdtal Duitse soldaten gaven zich over. Nu kon het Battaljon verder trekken en zijn eerste doel bereiken.

Gedenksteen Private Stephen Henshaw -Zonnebekestraat

Deze steen herinnert aan Private Stephen Henshaw van het 'Oxford and Bucks Light Infantry'. Hij stierf op 30-jarige leeftijd op 23 augustus 1917.Hij ligt begraven op Dozinghem Military Cemetery in Perk III Rij H Graf 7. Henshaw raakte op 16 augustus 1917 gewond tijdens de slag van Langemark. Zes dagen lag hij op het veld achter het gedenkteken tot hij op 22 augustus eindelijk overgebracht kon worden naar 'Casualty Clearing Station 61, Dozinghem' bij Proven. Daar overleed hij de volgende dag aan zijn verwondingen.

Gedenkteken Ivor Gurney- Hazeweidestraat 13

Gedenksteen opgericht voor de dichter en componist Ivor Gurney die ter hoogte van deze Hill 35 in september 1917 slachtoffer werd van een Duitse gasaanval. De oorlog stopte hier voor hem. Hij overleed op 26 december 1937 in het City of London psychiatrisch ziekenhuis.

Gedenkplaat Thomas Witham - Vrijbosroute

PrivateThomas Whithamonderscheidde zich, nabij Captain's Farm. (Groenestraat). Een Duits machinegeweer in een betonnen stelling beschoot het oprukkende bataljon in de flank. Private Whitham, op eigen initiatief, sloop van obusput naar obusput te midden van de artilleriebeschietingen, maakte zich op z'n eentje meester van het machinegeweer, en nam daarbij een Duits officier en twee soldaten gevangen.

Gedenkplaat 48th Higlanders of Canada -Brugseweg en O.L.Vrouwstraat

 

Meer info over de Eerste Wereldoorlog en Langemark-Poelkapelle vind je op :

WO 1 & Langemark-Poelkapelle

Tank Poelkapelle