Moraliteitsattest

Voor de uitbating van een slijterij (kleinhandel) of een drankgelegenheid (café, restaurant) had je vroeger een moraliteitsattest nodig. Het moraliteitsattest is nu vervangen door een uittreksel uit het strafregister model 596/1 - 8 slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt.

Dit uittreksel bevestigt dat je van goed en zedelijk gedrag bent en dus gegiste (bieren, wijnen…) en sterke dranken mag schenken. Zowel de uitbaters, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, moeten dit uittreksel hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders over een uittreksel beschikken.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart

Kostprijs

Gratis