Natuur

Sint-Elooismote 

De Sint-Elooismote werd eind 2016 aangekocht door Natuurpunt en omvat een 2,83 ha. Het bestaat grotendeels uit een weiland met een achtvormige walgracht. 

Hugot Bosseltje 

Het Hugot Bosseltje (oppervlakte 1,28 ha) is eigendom van het gemeentebestuur sedert 1958, na
een schenking van de familie Hugot uit Parijs. Dit klein natuurgebied doet dienst als nagedachtenis aan hun
zoon die in de streek stierf tijdens WOI. De schenking gebeurde onder de voorwaarde dat de bijhorende poel voor
altijd een vredelievend en natuurlijk karakter zou behouden.