Negatieve wilsverklaring

Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren. De dokter moet die weigering respecteren. Met deze verklaring kun je bepalen wat je niet meer wenst te ondergaan, wanneer je het zelf niet meer kan vragen. Bijvoorbeeld geen reanimatie, geen kunstmatige voeding, geen kunstmatige beademing.

Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij je ze herroept.

De inhoud van de negatieve wilsverklaring is wettelijk afdwingbaar. Met andere woorden: artsen moeten hiermee rekening houden.
Je vindt hieromtrent meer info terug op de website van LEIF (Levens Einde Informatie Forum).

Procedure

Je kunt het formulier hier downloaden.

  • Je weigering wordt op jouw verzoek op papier gezet. Het opstellen van de negatieve wilsverklaring gebeurt best in aanwezigheid van een arts, zodat er geen discussie is over de wilsbekwaamheid. In tegenstelling tot de wilsverklaring betreffende euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring.
  • Je bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en je geeft één exemplaar aan uw vertrouwenspersoon en aan uw behandelende (huis)arts voor in uw patiëntendossier.
  • Je kunt een vertegenwoordiger aanduiden die voor je rechten opkomt als je het zelf niet meer kunt.