Aankoop van nestkastjes

Tal van vogels gaan jaarlijks op zoek naar nestgelegenheid. Sommige vogels maken een nest in een boom, in een dichte haag of tussen de begroeiing op de grond, al naargelang de soort. Voor soorten die nestelen in holtes, de holenbroeders, is het vaak moeilijk een geschikte plek te vinden. Deze broedplaatsen zijn in de natuur niet altijd aanwezig. Je kunt deze vogels helpen door het plaatsen van nestkasten in uw tuin. Jouw inspanningen worden beloond met het gezellige gedoe van de vogels die druk bezig zijn met het opvoeden van hun kroost. Een nestkastje ophangen in jouw tuin betekent zoveel als een gratis en biologisch bestrijdingsmiddel voor ‘schadelijke’ insecten. Een bewoond nestkastje is voor kinderen heel leerzaam, het kweekt eerbied voor de natuur aan en verschaft aan iedereen veel natuurplezier.

Voorwaarden

Wanneer en hoe nestkastjes ophangen?

Je hangt ze best op in de winter! Koolmezen, ringmussen en pimpelmezen die bij ons ’s winters blijven, gebruiken ze om tijdens barre weersomstandigheden erin te schuilen en te slapen. Voor enige kans op broedsucces, hang ze ten laatste in de vroege lente op.
Noch de hoogte, noch de oriëntatie spelen een grote rol. Maar als je de kans hebt om ze met de invliegopening naar het zuidoosten, weg van de overheersende regens, te plaatsen verdient dit de voorkeur. Met katten in de buurt is het ook beter ze op 2 tot 3 meter hoogte op te hangen. Zorg ervoor dat de invliegopening vrij is van neerhangende takken.

Hoe moet je de nestkastjes onderhouden?

Verwijder ieder jaar na het uitvliegen van de jongen het oude nest. Als er voldoende voedsel is, gebeurt het vaak dat de ouders dadelijk een tweede nieuw nest bouwen en een tweede broedsel groot brengen. In elk geval moet het oude nest voor de winter verwijderd worden!
Doe je dit niet dan is de kans reëel groot dat de volgens de broedplaats mijden omdat hun instinct hen geleerd heeft dat parasieten zich in oude nesten schuilhouden.
Behandel dit nestkastje niet met carbolineum of andere natuuronvriendelijke producten.
Vogels pikken vaak aan de rand van de invliegopening. Zo zouden ze kunnen giftige producten binnen krijgen.

Kostprijs

De nestkastjes voor kool- en pimpelmezen, winterkoninkje/roodborstje worden verkocht aan 6,50 euro per stuk. Deze nestkastjes zijn vervaardigd uit FSC-gelabeld hout en werden vervaardigd door andersvaliden bij dagcentrum vzw De Pelgrim (VONDELS) te Wulvergem - Heuvelland.