Niet-Europees (buitenlands) rijbewijs omwisselen

Maak vóór je langskomt telefonisch een afspraak.

Maak een afspraak

Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

Wie een rijbewijs heeft behaald in het buitenland en zich in België vestigt, kan dit in sommige gevallen omwisselen naar een Belgisch nationaal rijbewijs.

Voorwaarden

 • Het buitenlandse rijbewijs is geldig.
 • Het buitenlandse rijbewijs is afgeleverd voordat je werd ingeschreven in België
 • Het buitenlandse rijbewijs is erkend voor omwisseling. Bekijk hier de lijst van erkende landen voor omwisseling
 • Je bent ten minste 185 dagen (dus 6 maanden) ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente. Na deze periode moet je in het bezit zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs om een voertuig te mogen besturen.
  Gedurende de eerste 185 dagen mag je met een voertuig op de openbare weg in België rijden met een buitenlands rijbewijs, als dat afgeleverd werd door een land dat op de lijst van erkende landen voorkomt.

Elk dossier is verschillend en de materie is complex. Bijkomende voorwaarden worden uitgelegd in de dienst Burgerzaken.

Goed om weten

Gedurende de eerste 185 dagen mag je rijden met een voertuig op de openbare weg in België met een buitenlands rijbewijs afgeleverd door een land dat op de lijst van erkende landen voorkomt. Na deze periode moet je in het bezit zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs om een voertuig te mogen besturen. Vraag dus op tijd je omwisseling aan. 

Procedure

Als je niet-Europees rijbewijs in aanmerking komt voor een omwisseling, kan je de omwisseling aanvragen. 

 1. Maak bij voorkeur een afspraak, zo kunnen we de juiste info geven.
 2. Je  moet persoonlijk aanwezig zijn op de afspraak.
 3. Je rijbewijs wordt ingehouden en doorgestuurd naar de Federale Politie voor een echtheidsonderzoek. Dit onderzoek duurt acht tot tien weken.

Is het echtheidsonderzoek positief en ben je al 6 maanden ingeschreven in een Belgische gemeente, dan kan je het Belgische rijbewijs reeds aanvragen.

Is het echtheidsonderzoek positief, maar ben je nog geen 6 maanden ingeschreven, dan kan je nog geen Belgisch rijbewijs aanvragen. Je niet-Europees rijbewijs blijft in de dienst Burgerzaken totdat deze periode voorbij is. Hou hier dus rekening mee bij je beslissing om de omwisseling aan te vragen!

Wat meebrengen

 • geldige identiteitskaart of verblijfsdocument
 • geldig buitenlands rijbewijs
 • beëdigde vertaling van je buitenlands rijbewijs

Kostprijs

25 euro

Uitzonderingen

Wat als je niet-Europees rijbewijs niet in aanmerking komt voor een omwisseling? 

Dan moet je in België slagen voor het theoretische en praktische rijexamen voordat je een geldig rijbewijs kan ontvangen. ​Je bent niet verplicht de stageperiode met een voorlopig rijbewijs te doorlopen: je kan onmiddellijk na het slagen in het theoretisch examen de datum voor het praktisch examen vastleggen.