Onderzoek naar PFAS

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op het terrein van de brandweer ter hoogte van Melkweg 2 in Langemark-Poelkapelle. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater.

Analyses van bodem en grondwater

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van de brandweerkazerne. 

De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een verontreiniging met PFAS in het grondwater. Daarom is er verder onderzoek nodig.

Wat is PFAS?

PFAS is een de afkorting voor poly-en perfluoralkylstoffen. Het zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, maar die door de mens zijn gemaakt. Je vindt ze onder andere in blusschuim.

Blootstelling

PFAS komen in het lichaam terecht via voeding en het inslikken van de stof, en in mindere mate door ze in te ademen of via de huid aan te raken. Doordat ze maar traag afbreken, kunnen ze zich bij herhaaldelijke inname opstapelen in het lichaam. Een langdurige blootstelling aan PFAS kan op lange termijn gevolgen hebben.

Wat moet je doen?

Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de omwonenden in een gebied van 500 m rondom de site om een aantal maatregelen te nemen met betrekking tot het gebruik van water uit grondwaterputten. Het is belangrijk om zo weinig mogelijk in contact te komen met PFAS. Daarom volgende tips in afwachting van het onderzoek:

 • Gebruik je putwater niet:
  • als drinkwater, ook niet om te koken of thee, koffie of ijsblokjes te maken.
  • om je zwembad te vullen of de moestuin water te geven.
 • Putwater kan wel nog gebruikt worden om:
  • je auto te wassen
  • om het toilet door te spoelen
  • je afrit af te spuiten
  • je sierplanten water te geven

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek is nog volop bezig. Er gebeurde enkel een verkennend onderzoek op het terrein van de brandweer. Nu zal de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de verontreiniging verder gaan onderzoeken en nauwkeuriger in kaart brengen. Op basis van deze resultaten en nieuwe wetenschappelijke inzichten kan het Agentschap Zorg en Gezondheid de huidige maatregelen behouden of aanpassen.

Meer info