Opportuniteitsadvies

Een organisator moet een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur voor: 

  • de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang) 
  • de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente 
  • een uitbreiding van een bestaande locatie groepsopvang met minstens 9 plaatsen

Op basis van de vragen die gesteld worden aan het Lokaal Loket Kinderopvang werden de criteria vastgelegd voor het opportuniteitsadvies, alsook vanuit het oogpunt de samenwerking met de voorschoolse opvang te versterken:

  • Ligging: spreiding in de gemeente;
  • flexibele opvanguren en uitgebreide openingsuren;
  • samenwerking: deelname aan Lokaal Overleg Kinderopvang en digitaal platform Kinderopvangwijzer;
  • samenwerking met OCMW voor kwetsbare gezinnen en pleegzorggezinnen.

Het aanvraagformulier voor opportuniteitsadvies vind je onderaan deze pagina.