Opvoedingsondersteuning

Het Huis van het Kind organiseert in samenwerking met het project Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO) pedagogisch advies. Dit advies is er voor vaders, moeders, grootouders, plusouders, … en gaat over opvoeding, omgang met je kind, hulp wanneer het fout loopt, tips, ... Kortom, iedereen die behoefte heeft aan iemand die luistert, ondersteunt, informeert en adviseert kan bij ons terecht. Samen gaan we op zoek naar een manier van omgaan met je vragen. Als ouder ken je je kind het beste. We zoeken samen naar iets wat voor jou werkt.  De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis.

Je kan een gesprek aanvragen via je maatschappelijk werker van het OCMW, maar ook rechtstreeks via: lindsey.allewaert@votjeugdhulp.be of elien.boddin@votjeugdhulp.be.  Mail ons gerust!  Je mag binnenkort een antwoord via telefoon of mail van ons verwachten.

Gerelateerde items