Pleegzorg

Meer dan 350 kinderen, jongeren en pleeggasten wachten in West-Vlaanderen op een pleeggezin. Zij kunnen door omstandigheden niet bij hun ouders wonen. Pleeggezinnen zorgen voor een warme thuis, zolang dat nodig is.

Pleegzorg bestaat in verschillende vormen: kort, lang of enkel tijdens weekends en vakanties. Pleegzorg is er voor baby’s, kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek.

Wil jij zo’n bijzonder engagement aangaan?

Surf dan naar www.pleegzorg.be, vraag een infopakket aan of schrijf je in voor een vrijblijvende infosessie over pleegzorg.

Wens je als pleeggezin- / ouder informatie over de extra ondersteuning die via de gemeente kan geleverd worden of wens je bepaalde noden die je ondervindt aan te kaarten, neem dan contact op met de sociale dienst.