Planologisch attest

Maak een afspraak

Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest, kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Een planologisch attest vermeldt of een bestaand, hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. Bij behoud vermeldt het planologisch attest welke ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden er op korte en op lange termijn mogelijk zijn. Zowel aan het behoud als aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden kunnen voorwaarden worden verbonden.

Voorwaarden

Een planologisch attest kan worden aangevraagd door en voor een van volgende bedrijven:

  1. het bedrijf is onderworpen aan de vergunnings- of meldingsplicht, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
  2. het bedrijf betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf;

Het bedrijf is bovendien hoofdzakelijk vergund.

Kostprijs

De retributie bedraagt 500 euro voor het aanvragen van een planologisch attest. Wanneer er een openbaar onderzoek nodig is wordt 25 euro voor de organisatie ervan gevraagd, 10 euro per beveiligde zending, 200 euro voor bekendmakingen in regionaal dag- of weekblad en 200 euro voor het organiseren van een infovergadering.

Meer info

Meer informatie (voorwaarden, procedure) voor een planologisch attest vindt u op de website van Departement Omgeving, met o.m.

  • het aanvraagformulier
  • een handleiding

Voor wie

zonevreemde bedrijven (klasse 1, 2, of 3)