Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Om te bouwen, te verbouwen, een constructie af te breken, bomen te vellen, een constructie van functie te veranderen of andere stedenbouwkundige handelingen uit te voeren, heb je doorgaans een omgevingsvergunning nodig.

Voorwaarden

Of voor een project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. De werken mogen namelijk niet strijdig zijn met stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, verkavelingsvoorschriften en andere regelgeving. Voor een aantal kleine werken is mogelijks geen vergunning nodig of volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de dienst omgeving.

Procedure

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt online aangevraagd via het omgevingsloket. Voor aanvragen van kleine werken op en rond een vergund gebouw, gebruik je best de snelinvoer.

Kostprijs

De retributie is afhankelijk van het soort project:

  • 50 euro per woongelegenheid voor aanvragen van een omgevingsvergunning waarbij een architect betrokken is.
  • 50 euro voor aanvragen zonder woongelegenheid waar een architect of landmeter bij betrokken is.
  • 30 euro voor aanvragen van een omgevingsvergunning waarbij geen architect of landmeter betrokken is.

Bovenstaande bedragen zijn zonder de eventuele kosten van een openbaar onderzoek.

Regelgeving

Op het omgevingsloket vind je een overzicht van de wetgeving over de omgevingsvergunning.