Attesten voor jeugdwerk

Jongeren kunnen een kadervormingstraject bij een jeugdvereniging volgen voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage. Wanneer het traject met succes werd beëindigd, ontvangt de jongere een attest.

Voorwaarden

Het kadervormingstraject moet gevolgd worden bij jeugdwerkverenigingen die een erkenning hebben om kadervorming aan te bieden.

Procedure

Op kavo.vlaanderen.be staat een overzicht van alle trajecten die de komende maanden worden georganiseerd. Jongeren die een attest willen behalen, kunnen zich registreren en het verloop van hun traject raadplegen. Na het behalen van het attest, kunnen ze dit op de KAVO website downloaden.

Inschrijven voor een traject kan niet in de KAVO-tool, dat moet bij de verenigingen zelf.

Ook het volgen van een kadervorming tot (hoofd)animator in het jeugdwerk kan bij een erkende organisatie. Wanneer deze vorming in functie van de zomerwerking van het lokaal bestuur werd gevolgd, kan je als deelnemer tot 75% van het inschrijvingsgeld terug krijgen.