Attesten voor jeugdwerk

Jongeren kunnen een kadervormingstraject bij een jeugdvereniging volgen voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage.

Aan het einde van een traject verwerven de jongeren bepaalde competenties die staan beschreven in de competentieprofielen. Wanneer de jongere het hele traject met succes beÃĢindigt, krijgt hij of zij een attest dat bewijst dat hij over de competenties beschikt die nodig zijn in de rol van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk.

Voorwaarden

Het kadervormingstraject moet gevolgd worden bij jeugdwerkverenigingen die een erkenning hebben om kadervorming aan te bieden.

Procedure

Op kavo.vlaanderen.be staat een overzicht van alle trajecten die de komende maanden worden georganiseerd. Jongeren die een attest willen behalen, kunnen zich registreren en het verloop van hun traject raadplegen.

Inschrijven voor een traject kan niet in de KAVO-tool, dat moet bij de verenigingen zelf.

Ook het volgen van een kadervorming tot (hoofd)animator in het jeugdwerk kan bij een erkende organisatie. Wanneer deze vorming in functie van de zomerwerking van het lokaal bestuur werd gevolgd, kan je als deelnemer tot 75% van het inschrijvingsgeld terug krijgen.