Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om je woning toegankelijker te maken.

Voorwaarden

Je kan alle voorwaarden voor de aanpassingspremie terug vinden op de website van Wonen Vlaanderen.

Procedure

Je kan de aanpassingspremie pas aanvragen na uitvoering van de werken. Een kopie van alle facturen en de nodige attesten voeg je bij je aanvraag.

Je kan de aanpassingspremie aanvragen:

  • met een digitaal aanvraagformulier dat je na het invullen afdrukt en opstuurt.
  • met een aanvraagformulier op papier dat je kan aanvragen bij Wonen Vlaanderen.

Je stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

  • Je krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding.
  • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
  • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Als Wonen Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als je niet akkoord gaat met de beslissing, kun je beroep aantekenen. Na de beslissingstermijn voor Wonen Vlaanderen, of na weigering van je aanvraag, heb je 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur je beroep altijd aangetekend.

Kostprijs

De aanpassingspremie bedraagt per categorie steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per categorie is nooit hoger 1.250 euro.