Klusjesdienst

Maak een afspraak

Kan u door ziekte, handicap of leeftijd sommige klussen aan en rond uw woning niet meer uitvoeren, dan kan de klusjesdienst die voor u doen. U kunt beroep doen op de klusjesdienst.

Voorwaarden

 • Gedomicilieerd in de gemeente en
 • >65 jaar of
 • attest van invaliditeit (mutualiteit of FOD) of
 • ziek of werkonbekwaam of 
 • zich bevinden in een situatie van maatschappelijke kwetsbaarheid

Procedure

 • Aanvraag via de dienst Thuishulp De Wissel.
 • Er zijn verschillende tarieven mogelijk.
 • Na het klusje ontvangt u een factuur.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Klevertje van de mutualiteit

Kostprijs

Voor de klusjesdienst geldt volgend tarief :

 • € 12,50 per uur voor cliënten en inwonende gezinsleden, die gerechtigd zijn op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming of genieten van het OMNIO statuut. 
 • € 25 per uur voor de anderen.
 • Sociaal tarief van € 8,50 per uur na financieel onderzoek en mits goedkeuring door het BCSD.
 • Voor sneeuwruimen wordt er een forfait van € 5 per woning aangerekend. 

Voor gebruik van licht gemotoriseerd materiaal : € 4,5 per uur

Voor gebruik van zwaar gemotoriseerd materiaal : € 6 per uur

Minimum wordt 1 kwartier klusjeshulp aangerekend. Daarna wordt elk begonnen kwartier aangerekend.

Om materialen op te halen wordt een vervoerskost van € 0,50 per kilometer aangerekend.

Gerelateerde items