Klusjesdienst

Maak een afspraak

De klusjesdienst van het lokaal bestuur is een ondersteuning bij het zelfstandig thuis wonen en richt zich tot alleenstaanden en tot gezinnen die om een of meerdere redenen (van fysische, psychische en/of sociale aard ) niet of onvoldoende zelf kunnen instaan voor het uitvoeren van klussen.

De klusjesdienst omvat niet-wekelijks terugkerende en weinig omvangrijke karweien in en rond de woning waarbij geen gespecialiseerde vakkennis is vereist.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening geldt dat de aanvrager gedomicilieerd is in de gemeente, thuis woont en voldoet aan één of meerdere criteria: 

 • minstens 70 jaar is;
 • 66% invalide is (invaliditeit moet blijken uit een attest van de mutualiteit) of minstens 9 punten scoren (op het attest van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid);
 • zich in een situatie van maatschappelijke kwetsbaarheid bevindt en een goedkeuring kreeg van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Procedure

 • Aanvraag via de dienst Thuishulp De Wissel.
 • Er zijn verschillende tarieven mogelijk.
 • Na het klusje ontvangt u een factuur.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Klevertje van de mutualiteit

Kostprijs

Voor de klusjesdienst geldt volgend tarief: 

 • 20 per uur voor cliënten en inwonende gezinsleden, die gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen
 • 32 per uur voor de anderen
 • Bij financiële problemen is een sociaal tarief, nl.  12 per uur mogelijk mits goedkeuring door het BCSD.
 • Voor het sneeuwruimen wordt er een forfait aangerekend van  5,- per woning.
 • Per kilometer dat de klusjesdienst doet in kader van de opdracht, wordt € 1 aangerekend. De verplaatsing van de gemeentelijke werkplaatsen naar de werkpost of de verplaatsing van werkpost naar werkpost wordt niet aangerekend.
 • Voor het gebruik van gemotoriseerd materiaal (grasmaaier, haagschaar, bosmaaier, e.d.) wordt 6 per uur aangerekend.
 • Voor het gebruik van zwaarder gemotoriseerd materiaal (motoculturen, …) wordt 8,- per uur aangerekend

Minimum wordt 1 kwartier klusjeshulp aangerekend. Daarna wordt elk begonnen kwartier aangerekend.

Gerelateerde items