Toelating voor het uitdelen van flyers op markten, evenementen en openbare plaatsen

Wil je flyers uitdelen op het openbaar domein, bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse markt? Dan moet je dit 30 dagen op voorhand aanvragen bij het College van burgemeester en schepenen.  Je vindt hiervoor een digitaal aanvraagformulier terug op deze pagina.

Voorwaarden

  • Het is toegelaten om flyers te overhandigen aan andere personen. Het aanbrengen van flyers of reclamedrukwerk achter de ruitenwissers van voertuigen of op andere plaatsen aan het voertuig, is echter niet toegelaten.
  • Alle weggeworpen flyers op het openbaar domein binnen een straal van 100 meter van het verdeelpunt moeten worden opgeruimd.
  • Deel je de flyers uit aan de uitgang van een school, dan heb je ook de toestemming nodig van de schooldirectie.

Kostprijs

De aanvraag en de afgifte van de toelating is gratis.