Gewaarborgd kraamgeld

Maak een afspraak

Kunt u voor de kinderen in uw gezin in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op het gewaarborgd kraamgeld. U kunt het gewaarborgd kraamgeld aanvragen tot een jaar na de geboorte van uw kind. Het gewaarborgd kraamgeld wordt steeds uitbetaald aan de moeder.

Voorwaarden

  • U ontvangt een leefloon of een inkomenspremie voor ouderen of beschikt over een beperkt inkomen.
  • Uw inkomsten zijn niet hoger dan de vastgelegde grensbedragen. Dit bedrag wordt vermeerderd met 20% per kind vanaf het 2de kind.
  • Voor uw kind gelden dezelfde voorwaarden als voor u.

Procedure

Het kind is nog niet geboren

Enkel de moeder kan het gewaarborgd kraamgeld aanvragen. Dit is pas mogelijk vanaf de 6de maand van de zwangerschap. De aanvraag moet gebeuren met het formulier 'Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld-C5701'. U kunt het kraamgeld ontvangen vanaf de 8ste maand van de zwangerschap. Als u het bedrag wenst te ontvangen via uw bankrekeningnummer, dan moet u het formulier 'Wijze van betalen van uw kinderbijslag (W)' invullen. Anders ontvangt u het kraamgeld per circulaire cheque.

Het kind is al geboren

Als u het kind in uw gezin hebt, kunt u dit samen met de kinderbijslag aanvragen met behulp van het formulier ‘Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag-C5702'. Krijgt u bijstand van het OCMW, vergeet dan niet de laatste pagina door hen te laten invullen.

Bezorg na de geboorte van uw kind aan Famifed het 'Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag'. Dit is een van de attesten die het gemeentebestuur afgeeft bij de aangifte van de geboorte van uw kind. Als het kind doodgeboren is, stuur dan ook dit attest met de vermelding 'levenloos vertoond kind' op. Ook dan is er recht op kraamgeld.

Wat meebrengen

- Identiteitskaart van de ouders