Gewaarborgde gezinsbijslag

Maak een afspraak

Kunt u in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen, dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op de gewaarborgde gezinsbijslag. De gewaarborgde kinderbijslag is voor kinderen die geen recht hebben op een gewone kinderbijslag. U ontvangt de gewaarborgde kinderbijslag maandelijks.

Voorwaarden

Voor de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag

 • U hebt geen recht op Belgische of buitenlandse kinderbijslag.
 • U hebt het kind financieel ten laste (u betaalt meer dan de helft van de onderhoudskosten van het kind, bijv. voeding, school, kleding, medische verzorging, ...)
 • U moet 5 jaar ononderbroken in België verblijven (met een wettelijke verblijfsvergunning).
 • U moet in het bezit zijn van een wettelijke verblijfsvergunning om in België te verblijven
 • Uw bestaansmiddelen mogen niet te hoog zijn 

Voor de bijslagtrekkende (meestal de moeder)

 • U hebt geen recht op Belgische of buitenlandse kinderbijslag.

Voor het kind

 • Het kind moet effectief in België verblijven.
 • Bepaalde categorieën van kinderen moeten in België verbleven hebben gedurende de laatste vijf jaar vóór de indiening van de aanvraag om gezinsbijslag.
 • Jongeren vanaf 18 jaar moeten naar school gaan, leerling onder leercontract zijn of werkzoekende schoolverlater zijn.
 • Het kind mag niet geplaatst zijn in een pleeggezin of een instelling
 • Het kind mag de volgende bestaansmiddelen hebben
  • hulp van het OCMW (leefloon of gelijkaardige hulp)
  • een studiebeurs
  • onderhoudsgeld
  • inkomsten in het kader van een toegelaten activiteit 

Voor meer informatie over de voorwaarden, en de eventuele afwijkingen hierop, neemt u best contact op met FAMIFED.

Procedure

Hebt u het kind ten laste, vraag dan de gezinsbijslag aan bij FAMIFED.

Wat meebrengen

 • Geboorteattest
 • Identiteitskaart van de ouders

Kostprijs

Op de website van Famifed vindt u de bedragen van de gewaarborgde gezinsbijslag.