Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger ontvangt u per definitie geen loon. Mogelijk krijgt u wel een onkostenvergoeding, maar u hebt daar niet automatisch recht op. Of u een onkostenvergoeding krijgt, beslist de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk verricht.

Voorwaarden

De onkostenvergoeding compenseert alleen gemaakte kosten (maaltijden, drank, computer- en gsm-gebruik, ...) en is dus geen loon of inkomen.

Maak aan het begin van uw engagement duidelijke afspraken.

  • Krijgt u een onkostenvergoeding of niet?
  • Zo ja, volgens welk systeem:
    • een forfaitaire kostenvergoeding, eventueel aangevuld met een beperkte kilometervergoeding
    • een reële kostenvergoeding met bewijsstukken, waaronder de kilometervergoeding.

De twee systemen zijn niet met elkaar te combineren.

Kostprijs

De onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is niet belastbaar en vrijgesteld van socialezekerheidsvoorwaarden, op voorwaarde dat u de maximumbedragen respecteert.

Voor de forfaitaire onkostenvergoeding is er een bovengrens van

  • 35,41 euro per dag
  • 1.416,16 euro per jaar euro per jaar.

Naast de forfaitaire vergoeding kunnen werkelijk bewezen vervoerskosten terugbetaald worden tot maximaal 2.000 kilometer per jaar.

  • voor verplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets: maximaal 0,3542 euro per afgelegde kilometer
  • voor het gebruik van de fiets: 0,24 euro per kilometer.