Vergunning voor een collecte

Wanneer u voor een goed doel geld wilt inzamelen door een collecte te houden (op de openbare weg, huis-aan-huis of in openbare plaatsen), hebt u een vergunning nodig. De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar u de geldinzameling organiseert.

Procedure

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen aan de bevoegde instantie:

De collecte wordt gehoudenU vraagt de vergunning aan

in een gemeente

het college van burgemeester en schepenen

in verschillende gemeenten van dezelfde provincie

de deputatie van het provinciebestuur

in verschillende provincies

de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Kostprijs

De aanvraag en aflevering van deze vergunning is gratis.

Uitzonderingen

Voor bepaalde vormen van collecten (wetenschappelijk, artistiek, letterkundig, wijsgerig of godsdienstig) is geen vergunning vereist.