Permanente bewegwijzering van een onderneming

Ondernemingen uit de horeca of de toeristische sector kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming.

De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering voldoet aan de voorwaarden bepaald in de wegcode en het dienstorder van AWV.

Procedure

U kan uw aanvraag voor permanente bewegwijzering indienen bij de gemeente.

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV uw aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

Wat meebrengen

U brengt mee:

  • een voorstel van de route waarlangs de wegwijzers komen
  • het ontwerp van de wegwijzers

Kostprijs

De kosten voor plaatsing en onderhoud van de bewegwijzering worden gedragen

  • door de aanvrager voor de gemeentewegen, zoals bepaald in het retributiereglement voor de technische dienst
  • door het Agentschap Wegen en Verkeer voor de gewestwegen.

Regelgeving

Wegcode, art. 71