Aanpassingen aan het openbaar domein

Maak een afspraak

 

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken.

Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, het inbuizen van een stukje baangracht ... ,   

Soms hebt u ook gewoon een goed idee om het openbaar domein beter of veiliger te maken.

 

Voorwaarden

Aanpassingen aan het openbaar domein mag u niet u zelf uitvoeren, u vraagt deze aan bij het gemeentebestuur.

Procedure

U dient uw aanvraag schriftelijk in.

De technische dienst bekijkt of uw vraag haalbaar is en brengt u op de hoogte. Hiervoor vragen zij eventueel het advies of de toestemming van de betrokken eigenaar (Vlaams gewest, provincie, nutsmaatschappij).

Als de aanvraag goedgekeurd is door de gemeente, voert de technische dienst of de groendienst de werken uit. In sommige gevallen worden de werken uitgevoerd door Fluvius (bvb. verplaatsen van een elektriciteitspaal).

Wat meebrengen

Een plannetje met de aanpassingen die je voorstelt, is altijd handig om te kijken of je vraag haalbaar is.

Kostprijs

U betaalt in principe zelf de kostprijs van de uitgevoerde werken. De prijs wordt bepaald door het gemeentelijk retributiereglement.

Sommige aanvragen zijn gratis (bvb. een eerste oprit smaller dan 4 m) of werken die geen privaat karakter hebben (bvb. extra signalisatie)