Aankoop van een compostbak of compostvat

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kan je zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveer je je huisvuilzak en maak je een bodemverbeteraar voor je eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren: je kan het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop. Wie wil starten met thuiscomposteren, kan een compostvat of een compostbak aankopen via de gemeente.

Voorwaarden

Stap 1: Kies een composteersysteem op maat van je tuin.

 • Een wormenbak als je een terras hebt.
 • Een compostvat voor een kleine tuin.
 • Een compostbak als je een paar honderd vierkante meter te onderhouden hebt.
 • Een composthoop voor wie jaarlijks een moestuin van compost moet voorzien.

Stap 2: de vuistregels toepassen

Zorg voor een goede afwisseling tussen 'groen' en 'bruin' materiaal. Groenteafval, fruitafval, onkruid, bloemenresten, e.d. bevatten veel vocht en noemen we 'groen' materiaal. Dit moet je afwisselen met dorre bladeren, stro, versnipperd snoeihout (= bruin materiaal). Dit zorgt ervoor dat het vocht uit het 'groene' materiaal opgenomen wordt.

Zorg voor voldoende zuurstof of beluchting. Dit geeft de composteerders (wormpjes, pissebedden, duizendpoten, e.d.) weer 'adem' en 'energie' om aan de slag te gaan.

Controleer op tijd en stond de vochtigheid. Te veel vocht zorgt voor een anaƫroob proces (stinkt!). Te weinig vocht bezorgt je te droge compost.

Stap 3: Hou rekening met volgende tips

 • Warmte bevordert het composteringsproces.
 • Verklein je materiaal, het composteert vlugger.
 • Zet je materiaal regelmatig om.
 • Gebruik vooral vers materiaal, dit is nog rijk aan voedingsstoffen.

Stap 4: gebruik je compost optimaal

Na een 9-tal maanden kun je al compost hebben. Wanneer is je compost gebruiksklaar?

 • Als er geen compostwormen en andere afbraakorganismen actief zijn.
 • Als je er een zaadje van waterkers kunt in laten kiemen.
 • Als je de vuisttest doet en er geen druppels vocht meer ontsnappen of dat je compost nog ietwat samenhangt.

Procedure

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Je schrijft het bedrag voor het gewenste vat of bak over op rekening nummer BE92 0910 0023 2223 van het gemeentebestuur met vermelding van het gewenste (bvb. 1 bak + 2 aanbouwmodules).  Nadat de betaling werd ontvangen, wordt in de daarop volgende week het gevraagde bij je thuis afgeleverd door de technische dienst.
 • Je gaat naar het recyclagepark en betaalt het gewenste vat of bak via bancontact aan de betaalautomaat. Je krijgt je compostvat of -bak onmiddellijk mee naar huis.

Kostprijs

Vanaf 1 januari 2023 is een compostvat met beluchtingsstok te koop voor 47 euro per stuk. De eerste compostbak kost 85 euro. Een aanbouwmodule (= 2de of 3de bak) kost 60 euro per stuk.

Gerelateerde items