Cultuurraad

De cultuurraad is het erkende adviesorgaan voor alle culturele aangelegenheden binnen de gemeente. De afgevaardigden komen jaarlijks 1 à 2 keer samen. Afhankelijk van bepaalde thema's worden er werkgroepen opgericht.

Meer info

De volgende cultuurraad is nog niet gepland.

Voor wie

Elke culturele of socio-culturele vereniging, werkzaam op het grondgebied van de gemeente kan tot deze raad toetreden. Aanvragen dienen schriftelijk of per mail te gebeuren via de cultuurdienst.

De algemene vergadering bestaat uit:

  • Voorzitter Cultuurraad: Peter Peene
  • Secretariaat: Saskia Candry
  • Afgevaardigden of plaatsvervangers per aangesloten vereniging.