Buitenschoolse kinderopvang

kalender 2020

MAAK EEN AFSPRAAK

Het Buitenbeentje zorgt voor de opvang van schoolgaande kinderen, van 2.5 tot 12 jaar.
Dit zowel voor- als naschools, op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije- en vakantiedagen.
De buitenschoolse kinderopvang is erkend en staat onder toezicht van Kind & Gezin.

ZOMER 2020

De Corona-maatregelen zorgen ervoor dat er minder plaats is dan tijdens een normale zomer. Als je opvang nodig hebt, zorg ervoor dat je op tijd ingeschreven bent. Lees aandachtig onderstaande richtlijnen:

 • Per week kan slechts 1 speelbubbel of 1 opvangvorm gekozen worden. Speelplein en BKO, of jeugdkamp en BKO in dezelfde week kunnen NIET!
 • De openingsuren tijdens juli en augustus worden aangepast: van 7u tot 18u30, op vrijdag tot 18 uur. 
 • Bepaalde weken zijn het aantal opvangplaatsen zeer beperkt. In die weken moet verplicht ingeschreven worden voor gans de week.
 • Tijdens een aantal weken kunnen enkel kleuters (tot en met geboortejaar 2015) terecht in de BKO. Lager (vanaf geboortejaar 2014) moet verplicht naar speelplein of sportkamp.
 • Er worden geen warme maaltijden voorzien. 
 • De voorrangsregeling die in het Huishoudelijk Reglement vermeld staat, geldt ook tijdens de zomer. 
 • Inschrijven kan vanaf 15 juni om 19 uur, daarna wekelijks tot en met de donderdag voor de volgende week.

kleurcodes
30 junivanaf de middag: enkel 4 locaties BKOook voor deze halve dag vooraf inschrijven
1 tot 3 julienkel 4 locaties BKO verplicht inschrijven voor 3 dagen
week 6/7speelplein Bikschote en Poelkapelle - sportkamp - combikamp - 4 locaties BKOkleuter BKO - lager speelplein of sportkamp/combikamp
week 13/7speelplein Bikschote en Poelkapelle - sportkamp - combikamp - 4 locaties BKOkleuter BKO - lager speelplein of sportkamp/combikamp
week 20/7enkel BKO Langemarkverplicht inschrijven voor gans de week - beperkte plaatsen
week 27/7enkel BKO Langemarkverplicht inschrijven voor gans de week - beperkte plaatsen 
week 3/8speelplein Sint-Juliaan - BKO Langemark - BKO Poelkapellevrije keuze
week 10/8speelplein Sint- Juliaan - BKO Langemark - BKO Poelkapellevrije keuze 
week 17/8speelplein (locatie nog niet bepaald) - sportkamp - combikamp -  4 locaties BKOkleuter BKO - lager speelplein of sportkamp/combikamp
week 24/8speelplein Poelkapelle - speelplein Bikschote - sportkamp - combikamp - 4 locaties BKO kleuter BKO - lager speelplein of sportkamp/combikamp

Voorwaarden

 • Elk kind dat naar Het Buitenbeentje komt moet vooraf ingeschreven zijn. Daarvoor kan je steeds terecht bij de coördinator of pedagogisch medewerker.
 • Voor- en naschools hoef je vooraf niet te verwittigen of te reserveren. Enkel op woensdagnamiddag, schoolvrije- en vakantiedagen is inschrijven verplicht. De verdere procedure hierrond wordt toegelicht bij inschrijving.

Bedrag

De vergoeding van de opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur.

Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende tarieven:

 • Op schooldagen:
  1.11 euro per begonnen half uur
 • Op schoolvrije- en vakantiedagen:
  minder dan 3 uur aanwezig: 4.51 euro
  tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6.87 euro
  meer dan 6 uur aanwezig: 13.57 euro
 • Een warme maaltijd bedraagt 2.23 euro, een tussendoortje/vieruurtje bedraagt 0.60 euro.
 • Wanneer er 2 of meer kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag gebruik maken van de opvang, wordt er een korting van 25% toegekend op de dagprijs.

De betaling gebeurt maandelijks door facturatie.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan door het OCMW een sociaal of gratis tarief worden toegestaan.

Het sociaal tarief is 50% van de ouderbijdrage. Dit wordt enkel toegekend na een sociaal onderzoek van de inkomenssituatie of aan mensen die reeds in budgetbegeleiding of budgetbeheer zijn bij de sociale dienst. Het dossier wordt afzonderlijk behandeld op het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Meer info

BKO Langemark

Klerkenstraat 41 A - 8920 Langemark-Poelkapelle
057/48.58.13
bkolangemark@langemark-poelkapelle.be


BKO Poelkapelle

Nieuwplaats 17 - 8920 Langemark-Poelkapelle
057/48.58.12
bkopoelkapelle@langemark-poelkapelle.be


BKO Madonna:

Klerkenstraat 128 A   - 8920 Langemark-Poelkapelle
057/ 48.58.11
bkomadonna@langemark-poelkapelle.be


BKO Sint-Juliaan:

Brugsweg 40 - 8920 Langemark-Poelkapelle
057/42.38.09
bkoStJuliaan@langemark-poelkapelle.be

 

OPENINGSUREN:

schooldagen: 6.45 tot 8.30 uur en 16.00 tot 19.00 uur
woensdagen: 6.45 tot 8.30 uur en 11.30 tot 19.00 uur
vrijdagen: 6.45 tot 8.30 uur en 15.00 tot 19.00 uur
schoolvrije- en vakantiedagen: 6.45 tot 19.00 uur