Huisvesting seizoenarbeiders

Wie seizoenarbeiders en/of buitenlandse arbeidskrachten wenst te huisvesten, dient voor deze woning of kamer(s) verplicht een conformiteitsattest kunnen voorleggen. 

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de huurwoning voldoet aan de minimale normen op vlak van veiligheid en gezondheid, opgenomen in de Vlaamse Wooncode en vermeldt het aantal personen (bezettingsnorm) die er mogen wonen.

Procedure

Voor het huisvesten van seizoenarbeiders en/of buitenlandse arbeidskrachten dient meerdere reglementering gevolgd te worden.

  1. Een omgevingsvergunning is altijd verplicht.
    Indien je seizoenarbeiders en/of buitenlandse arbeidskrachten huisvest zonder hiervoor over een omgevingsvergunning te beschikken, stel je je strafbaar.

  2. Een brandveiligheidsattest is steeds een verplichte voorwaarde in de omgevingsvergunning.
    Indien je hierover niet beschikt is uw omgevingsvergunning nietig en stel je je hierdoor strafbaar.

  3. Een conformiteitsattest is altijd verplicht.
    Pas wanneer je beschikt over een geldige omgevingsvergunning mét gunstig brandveiligheidsattest kan een woningcontrole aangevraagd worden.

Vraag het conformiteitsattest tijdig aan, bij voorkeur voor de verhuring!

Bedrag

Het conformiteitsonderzoek en het afleveren van het conformiteitsattest is gratis.

Meer info

Infofolder voor verhuurders
Folder woningkwaliteit - kwaliteitseisen
Vlaamse wooncode