Aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap

Als u zich door een handicap of aandoening moeilijk kan verplaatsen, kunt u een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van uw woning of uw werk.

Voorwaarden

U moet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap en bent moeilijk te been.

U mag niet over de mogelijkheid beschikken om op uw eigen perceel te parkeren (garage, carport, oprit).

Procedure

De gemeente zal onderzoeken of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken dicht bij uw woning of uw werk.

De gemeenteraad zal, op advies van de gemeentelijke commissie 'Verkeer en openbare Werken', een aanvullend verkeersreglement goedkeuren.

Na de goedkeuring van dit reglement plaatst de technische dienst de nodige verkeersborden. Alle houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen dan gebruik maken van deze voorbehouden parkeerplaats.

Wat meebrengen

  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • identiteitskaart.

Kostprijs

De gemeente rekent hiervoor geen kosten aan.

Voor wie

houders van een parkeerkaart voor gehandicapten die moeilijk te been zijn