Beheerraad bibliotheek

De beheerraad heeft tot doel de algemene werking van de bibliotheek te sturen. Hij verstrekt adviezen aan het schepencollege en/of de gemeenteraad over het dienstreglement, de structuur van de bib, het globale collectiebeleid en de activiteiten die de bib organiseert. De raad komt jaarlijks 1 à 2 keer samen. 

De raad van beheer is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke strekkingen in de gemeenteraad en vertegenwoordigers van de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen.

Voor wie

Iedere inwoner van de gemeente kan tot de raad toetreden. Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren via de bibliotheek.