Werkingssubsidie voor sociaal-culturele verenigingen

Sociaal-culturele en Actieve Kunst verenigingen kunnen jaarlijks een werkingssubsidie aanvragen.

Voorwaarden

Verenigingen zijn lid zijn van de cultuurraad.

Procedure

Sociaal-Culturele verenigingen:

  • Het bedrag van de toelage wordt bepaald door de graad van de activiteiten.
  • Deze wordt berekend op basis van een activiteitenverslag.
  • Dat verslag moet jaarlijks samen met een aanvraag van de subsidie ingediend worden.
  • Voor 15 oktober indienen bij Team Ontspannen.

Verenigingen voor actieve Kunstbeoefening

  • Het bedrag wordt bepaald in het college.
  • Jaarlijks  voor 15 oktober een aanvraag met verslag indienen bij Team Ontspannen.

Meer info

  • 1)     Je kan het formulier (het word-document) digitaal invullen en doormailen.
  • 2)     Of kies je toch liever om het formulier op papier te krijgen, geen probleem, dan sturen wij er een op.