Geen nieuwe grafconcessies meer op de begraafplaats Bikschote vanaf 1 januari 2021. Deze begraafplaats wordt ook uitdovend.

Op de begraafplaats te Bikschote worden vanaf 1 januari 2021 geen nieuwe grafconcessies meer toegestaan. Die beslissing nam het gemeentebestuur in de Gemeenteraad van december 2020.

Nieuwe concessies voor het columbarium of urnenveld blijven wel nog toegestaan. De voorbehouden grafconcessies kunnen verder ingevuld worden. Ook het hernieuwen van de concessie blijft mogelijk.

Begraafplaats wordt uitdovend

Voor de beide parken, links en rechts van de kerk, werd in die gemeenteraad ook een apart scenario voorgesteld om ze verder uitdovend te maken en – naar de verdere toekomst toe - een richtdatum voor sluiting voorop te stellen. Een definitieve datum van sluiting zal in de toekomst nog door de gemeenteraad beslist worden.

We onderscheiden op de begraafplaats rondom de kerk twee parken: park A (kant van school) en park B (grenzend aan de Sint-Janstraat).

Op het park A:

  • kunnen de voorbehouden grafconcessies verder ingevuld worden;
  • blijft de bijzetting van een boventallige urne of kist in een nog lopende concessie toegestaan;
  • blijft het hernieuwen van de grafconcessie mogelijk.

Vermits er nog een groot aantal concessies voorbehouden zijn, wordt voorlopig vooropgesteld om dit park A in 2050 te sluiten. Rekening houdend met eventuele grafrust zullen vanaf 2040 geen nieuwe begravingen meer toegestaan worden. 

Voor het park B werd ondertussen in de gemeenteraad dd. 24/04/2023 beslist om over te gaan tot sluiting en ontruiming van dit park B vanaf 1 mei 2023 (overbrenging graf aanvragen kan tot en met 03 mei 2024)

De huidige concessies in het urnenveld en columbarium worden op kosten van het lokaal bestuur overgeplaatst en opnieuw ingericht op park A te Bikschote. De nabestaanden worden hierover gecontacteerd door de dienst Burgerzaken. Ook nieuwe concessies voor het columbarium of urnenveld zullen daar dan voortaan ingericht worden.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt in een reglement het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.