Geen nieuwe grafconcessies meer op de begraafplaats Bikschote vanaf 1 januari 2021. Deze begraafplaats wordt ook uitdovend.

Op de begraafplaats te Bikschote worden vanaf 1 januari 2021 geen nieuwe grafconcessies meer toegestaan. Die beslissing neemt het gemeentebestuur in de Gemeenteraad van december 2020.

Nieuwe concessies voor het columbarium of urnenveld blijven wel nog toegestaan. De voorbehouden grafconcessies kunnen verder ingevuld worden. Ook het hernieuwen van de concessie blijft mogelijk.

Begraafplaats wordt uitdovend

Voor de beide parken, links en rechts van de kerk, wordt in de gemeenteraad ook een apart scenario voorgesteld om ze verder uitdovend te maken en – naar de verdere toekomst toe - een richtdatum voor sluiting voorop te stellen. Een definitieve datum van sluiting zal in de toekomst nog door de gemeenteraad beslist worden.

We onderscheiden op de begraafplaats rondom de kerk twee parken: park A (kant van school) en park B (grenzend aan de Sint-Janstraat).

Op het park A:

  • kunnen de voorbehouden grafconcessies verder ingevuld worden;
  • blijft de bijzetting van een boventallige urne of kist in een nog lopende concessie toegestaan;
  • blijft het hernieuwen van de grafconcessie mogelijk.

Vermits er nog een groot aantal concessies voorbehouden zijn, wordt voorlopig vooropgesteld om dit park A in 2050 te sluiten. Rekening houdend met eventuele grafrust zullen vanaf 2040 geen nieuwe begravingen meer toegestaan worden. 

Op het park B:

  • zijn alle grafconcessies reeds volledig ingevuld. Vanaf 1 januari is bijzetting van een boventallige urne of kist er in een nog lopende concessie niet langer toegestaan;
  • blijft het hernieuwen van de grafconcessie mogelijk maar krijgen de betrokken nabestaanden echter de keuze om al of niet te verlengen. Wie zou afzien van een overbrenging bij de toekomstige sluiting, hoeft de concessie niet te verlengen maar krijgt de mogelijkheid het graf (indien nog in goede staat) te laten liggen tot na de sluiting;
  • bevindt zich ook het columbarium en urnenveld. Voor het columbarium of urnenveld blijven nieuwe concessies en bijzettingen toegestaan.

Vermits alle grafconcessies reeds ingenomen zijn, wordt vooropgesteld om dit park B in 2030 volledig of gedeeltelijk te sluiten. 

Bij een sluiting krijgen de betrokken nabestaanden in een lopende concessie steeds de mogelijkheid tot overbrenging van de stoffelijke overschotten en de grafmonumenten. De kosten betreffende de overbrenging van de stoffelijke overschotten en asurnen zijn bij een sluiting steeds ten laste van het lokaal bestuur. De kosten voor de overbrenging van de grafmonumenten zijn – volgens de voorziene wetgeving - ten laste van de nabestaanden.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt in een reglement het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.