Lijkbezorging op de begraafplaats: tijden van begraven en asbezorging

Er is een begraafplaats in Bikschote, Langemark, Madonna, Poelkapelle en Sint-Juliaan.

Tijden van begraven en asbezorging

De begraving of crematie heeft plaats minstens 24 uur na overlijden.

Voor het bezorgen van de stoffelijke overschotten op de begraafplaatsen moeten de verantwoordelijke diensten ten laatste 2 werkdagen voor de begrafenis verwittigd worden.

Begravingen, bijzettingen en bezorgen van de as vinden plaats van maandag tot en met zaterdagvoormiddag. Het tijdstip van aankomst van de kist/asurne op de begraafplaats is vastgesteld als volgt: 

  1. Op weekdagen (maandag tot vrijdag) tussen 09u00 en 16u30
  2. Op zaterdag tussen 09u00 en 12u30

Begravingen, bijzettingen en bezorgen van de as kunnen niet plaatsvinden op zaterdagnamiddag, zondag, wettelijke feestdagen en op 2 januari, 11 juli, 2 november en 26 december.

Specifieke bepalingen voor de begraafplaats te Bikschote:

Op de begraafplaats te Bikschote worden vanaf 1 januari 2021 geen nieuwe grafconcessies meer toegestaan. Nieuwe concessies voor het columbarium of urnenveld blijven wel nog toegestaan. De voorbehouden grafconcessies kunnen verder ingevuld worden. Ook het hernieuwen van de concessie blijft mogelijk. 

Concessies:

  • De begraving van een stoffelijk overschot in een kelder, de begraving van een asurn in een urnenhouder en de bijzetting van een asurn in een columbarium maken deel uit van een concessie.
  • Deze concessies worden verleend door het College van Burgemeester en Schepenen volgens de geldende voorwaarden opgenomen in het huishoudelijk reglement en het retributiereglement. Ze worden enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor aangewezen zijn op de begraafplaatsen. Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen bij de dienst Burgerzaken of via de begrafenisondernemer.
  • De toewijzing van de graven (plaats en volgorde) gebeurt volgens plan in chronologische volgorde per type uitgevoerd.
  • Reservatie van een concessie bij leven is niet toegelaten.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt in een reglement het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

Uitzonderingen

Begravingen, bijzettingen en bezorgen van de as kunnen niet plaatsvinden op zaterdagnamiddag, zondag, wettelijke feestdagen en op 2 januari, 11 juli, 2 november en 26 december.