Bekrachtiging

  • De definitieve toekenning wordt goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.
  • Vanaf de goedkeuring hebben aanvragers 2 jaar de tijd om het voorstel uit te voeren.