Projectsubsidie cultuur

De aanvraag gebeurt in twee reeksen. De aanvraag moet gebeuren vooraleer het project plaats heeft:

Aanvragen voor projecten die plaats vinden:

  • In de periode van 1 januari tot 30 juni, moeten ingediend worden tegen uiterlijk 15 september van het voorafgaand jaar.
  • In de periode van 1 juli tot 31 december, moeten ingediend worden tegen uiterlijk 15 maart van het betreffende jaar.

Voor wie

Ben je een jeugd - of cultuurvereniging met een origineel idee om een cultuurevenement / project te organiseren?