Raad Lokale Economie

Het gemeentebestuur richtte in 2008 een raad voor lokale economie op.  Deze raad heeft als doelstelling:

  • Het coördineren en bevorderen van initiatieven ter bevordering van de lokale economie in Langemark-Poelkapelle
  • Het uitbrengen van adviezen en voorstellen van maatregelen in verband met de lokale economie, ambachten en vrije beroepen door bemiddeling van de schepen van Lokale Economie.

De raad bestaat uit:

  • de schepen van Lokale Economie
  • een ambtenaar
  • een afgevaardigde van een vereniging voor zelfstandige ondernemers
  • een afgevaardigde van VOKA
  • een afgevaardigde van de landbouwraad
  • een afgevaardigde uit de vrije beroepen
  • twee geïnteresseerde leden 

Voor de afgevaardigden van verenigingen werd telkens een plaatsvervanger aangeduid.  De raad werd aangevuld met afgevaardigden uit de politieke fracties van de gemeenteraad.