Gemeenteraad

Werking:

In 2023 vergadert de gemeenteraad om 19.30u op volgende data: 

 • 09/01/2023 in Bikschote
 • 06/02/2023 in Langemark
 • 20/03/2023 in Langemark
 • 24/04/2023 in Langemark
 • 22/05/2023 in Langemark
 • 26/06/2023 in Madonna
 • 05/09/2023 in Langemark
 • 09/10/2023 in Langemark
 • 13/11/2023 in Langemark
 • 11/12/2023 in Poelkapelle

De gemeenteraadszittingen zijn altijd openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen als burger, maar je mag niet tussenkomen.  Aansluitend op de gemeenteraadszittingen volgen de zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  Ook deze zittingen zijn altijd openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat. 

Raadpleging:

Via de raadpleegomgeving kan je als burger steeds de agenda, de agendapunten en de notulen van deze zittingen bekijken.

 • Acht dagen voor de vergadering wordt de openbare agenda van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn bekend gemaakt.  Nadat je een zitting in de kalender van de raadpleegomgeving hebt aangeklikt, vind je de agenda met toelichting onderaan in een PDF-document.
 • Het verslag van de openbare zitting kan je raadplegen na de zitting via deze webtoepassing.  Je kan alle openbare agendapunten aanklikken en openen of het verslag aan de rechterkant lezen.  Agendapunten die in geheime zitting behandeld worden, kan je niet inkijken.

Van iedere openbare zitting is ook een audioverslag beschikbaar.

Wil je besluitenlijsten inkijken, dan kan je deze hier terug vinden.

Samenstelling