Gemeenteraad

Werking:

In 2020 vergadert de gemeenteraad om 19.00 u. in de raadzaal van het gemeentehuis op volgende data: 27 januari, 24 februari, 20 april (digitaal), 25 mei (zonder publiek), 29 juni, 31 augustus, 5 oktober, 9 november en 14 december. Deze zittingen zijn altijd openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen als burger, maar je mag niet tussenkomen.  

Aansluitend op de gemeenteraadszittingen volgen de zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  Ook deze zittingen zijn altijd openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat.

Raadpleging:

Via de raadpleegomgeving kan je als burger steeds de agenda, de agendapunten en de notulen van deze zittingen bekijken.

  • Acht dagen voor de vergadering wordt de openbare agenda van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn bekend gemaakt.  Nadat je een zitting in de kalender van de raadpleegomgeving hebt aangeklikt, vind je de agenda met toelichting aan de rechterkant in een PDF-document.
  • Het verslag van de openbare zitting kan je raadplegen na de zitting via deze webtoepassing.  Je kan alle openbare agendapunten aanklikken en openen of het verslag aan de rechterkant lezen.  Agendapunten die in geheime zitting behandeld worden, kan je niet inkijken.

Van iedere openbare zitting is ook een audioverslag beschikbaar.

Samenstelling