Reglement op de administratieve sancties

Datum bekendmaking maandag 14 maart 2016
Datum besluit maandag 7 maart 2016
Datum zitting maandag 7 maart 2016

Naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving en de nieuwe zonale verordening, wordt ook de procedure voor het toekennen van gemeentelijke administratieve sancties herzien.

Een aantal principes binnen het nieuwe reglement :

  • Administratieve sancties kunnen worden uitgesproken vanaf de leeftijd van 16 jaar (wetgeving laat dit toe vanaf 14 jaar)
  • Voor minderjarigen is bemiddeling verplicht, voor meerderjarigen is bemiddeling een mogelijkheid
  • De maximale geldboete voor een minderjarige wordt vastgelegd op 175 euro
  • Het politiereglement vermeldt de minimum en maximumboete – de sanctionerend ambtenaar is bevoegd voor de vaststelling van het exacte bedrag per overtreding

Naast de geldboete, kunnen volgende maatregelen worden getroffen :

  • Intrekking of schorsen van een vergunning voor een instelling – het college is hiervoor bevoegd
  • Administratieve sluiting van een instelling voor max. 3 maanden – het college is hiervoor bevoegd (na 2 geldboetes)
  • Bemiddeling - voor minderjarigen door DIVAM en voor meerderjarigen door een bemiddelaar, aangesteld door de gemeenteraad
  • Toepassing verzachtende omstandigheden
  • Ouderlijke betrokkenheid voor minderjarigen, voorafgaand aan de GAS-procedure – waarbij de ouders gevraagd worden gepaste maatregelen te treffen
  • Gemeenschapsdienst met een maximum van 15 uur voor minderjarigen en van 30 uur voor volwassenen


Contact