Reizen als niet-Belg (reisdocument voor vluchtelingen)

Alle diensten zijn vrij open van 09.00u tot 12.00u op weekdagen (maandag tot vrijdag). 

Maak een afspraak voor de aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen

Maak een afspraak voor het afhalen van een reisdocument voor vluchtelingen

Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.
 1. Als unieburger (= persoon met de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte) kan je vrij binnen de Europese Unie reizen maar je moet wel jouw identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen. Je bent dus best in het bezit van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van jouw herkomstland.
  Reis je buiten de Europese Unie, dan zal je steeds een geldig paspoort én visum in je bezit moeten hebben, tenzij je op basis van je nationaliteit vrijgesteld bent van visumplicht voor het land van je bestemming. Om na je reis België terug binnen te komen, moet je je identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen.
 2. Je kan als derdelander (= persoon met de nationaliteit van een land dat niet behoort tot de Europese Unie of Europese Economische Ruimte) gedurende 90 dagen per 180 dagen reizen naar een Schengenland. Je moet dan wel in het bezit zijn van een geldig paspoort én een geldige elektronische vreemdelingenkaart. Heb je geen geldige elektronische vreemdelingenkaart, dan kan je enkel naar een ander Schengenland reizen als je een paspoort met een geldig visum hebt, behalve als je voor het land van bestemming niet visumplichtig bent. Dit kan een visum zijn voor dat specifiek land of een Schengenvisum waarmee je vrij kan rondreizen in de Schengenzone.Om te reizen naar een niet-Schengenland heb je een geldig paspoort en een visum voor dat land nodig. Behalve als je vrijgesteld bent van de visumplicht voor dat land.Om na je reis België of de Schengenzone terug binnen te komen, moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort én een geldige elektronische verblijfskaart. Heb je geen geldige verblijfskaart (meer), dan moet je in het bezit zijn van een paspoort met geldig visum voor België of Schengenvisum, tenzij je vrijgesteld bent van de visumplicht. Een attest van immatriculatie, aankomstverklaring of bijlage 35 is niet voldoende om België terug binnen te komen, tenzij je een visum of terugkeervisum hebt.
  Op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken vind je meer informatie in verband met de reis - en terugkeervoorwaarden voor derdelanders die visumplichtig zijn en in België verblijven.
 3. Uitzondering: reizen in schoolverband binnen de Europese Unie. Indien je als derdelander in schoolverband op reis gaat binnen de Europese Unie ben je vrijgesteld van de verplichting om over een individueel identiteits- of reisdocument te beschikken. Ter vervanging van een geldig paspoort en visum worden scholieren vermeld op een nominatieve reizigerslijst die geldig is voor de duur van de reis. Naast de lidstaten van de EU aanvaardt ook Zwitserland deze lijst als geldig reisdocument. Je mag door deze staten reizen en er verblijven gedurende maximum 90 dagen. De middelbare school dient vooraf de nominatieve reizigerslijst in te vullen, met vermelding van de (voor)namen van de scholieren, de leerkrachten die hen begeleiden en de bestemming en duur van de reis, voorzien van een foto van de scholieren die niet in het bezit zijn van een individueel identiteits- of reisdocument. Ze dient de ingevulde lijst door te sturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken zodat die dienst de lijst kan waarmerken ter bevestiging dat de scholieren die erop vermeld worden in België verblijven en er zonder formaliteiten naar kunnen terugkeren. Lees hier meer over reizen in schoolverband binnen de Europese Unie.

Voorwaarden

Enkel volgende personen kunnen bij de dienst Burgerzaken van hun woonplaats een reisdocument aanvragen:

 • Erkend vluchtelingen en staatlozen
 • Vreemdelingen die geen nationaal paspoort of reisdocument kunnen krijgen en daarom in aanmerking komen voor een Belgisch reisdocument voor vreemdelingen (enkel voor bepaalde categorieën).
 • Het reisdocument heeft een geldigheid van 2 jaar èn voor alle landen. Het verliest zijn geldigheid als de houder zijn verblijfsrecht in België heeft verloren of als zijn nationaal statuut verandert.

Procedure

Meld je PERSOONLIJK aan bij de dienst burgerzaken. Doe dit zeker op tijd en hou rekening met een leveringstermijn van minstens 10 dagen.
In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Sinds enige tijd worden zgn. biometrische paspoorten uitgereikt. De biometrie (en bijgevolg de aanvraagprocedure van een reispas) bestaat uit 3 stappen:

 1. het scannen van de foto volgens internationale I.C.A.O normen (gezicht is goed zichtbaar, recht in de lens kijken, neutrale gezichtsuitdrukking (gesloten mond, geen glimlach)
 2. het nemen van vingerafdrukken.Er geldt een vrijstelling van vingerafdrukken als:
  - het fysisch onmogelijk is om vingerafdrukken af te nemen van de burger (vb. geen vingers, misvorming)
  - de aanvrager jonger is dan 12 jaar
 3. de registratie van de handtekening geschreven op een elektronische PAD. Er geldt een vrijstelling van handtekening als:
  - het fysisch onmogelijk is dat de burger zijn/haar handtekening plaatst
  - de aanvrager jonger is dan 6 jaar. Van zodra het kind kan schrijven, dient het de aanvraag te ondertekenen of zijn/haar naam te schrijven.

Om deze 3 stappen van de aanvraagprocedure te doorlopen, is het dus van belang dat elke burger persoonlijk (bijv. alle gezinsleden, kinderen,...) bij de dienst burgerzaken langskomt.

Spoedprocedure

Er bestaat wel een spoedprocedure: als de gemeente de aanvraag voor 15.00u aanmaakt, kan het paspoort zelfs de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd. Die spoedprocedure is wel duurder.

Superdringende procedure

Er is ook een superdringende procedure met gecentraliseerde levering (bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel):

 • Hiermee kan een paspoort aangevraagd vóór 15.30 uur reeds na 4.30 uur opgehaald worden in Brussel (FOD Binnenlandse zaken).
 • Een paspoort aangevraagd nà 15.30 uur kan de volgende werkdag vanaf 8.30 opgehaald worden in Brussel.
  Deze procedure is enkel mogelijk voor Belgen ingeschreven in een gemeente en erkende vluchtelingen en staatlozen.

LET WEL!! De aanvraag kan enkel ingediend worden:

 • Ofwel bij de gemeente door vóór 15.30u een paspoort aan te vragen en dat paspoort 4,5 uur later op te halen aan het loket in de Koloniënstraat 11 te Brussel (vlakbij het Centraal Station).
 • Ofwel rechtstreeks bij het loket in de Koloniënstraat, van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 20.00u, op zaterdag van 8.30u tot 12.30u.
 • Een paspoort aangevraagd op zaterdagvoormiddag, bij het Brusselse loket (tussen 08.30u en 12.15u) of in de gemeente (indien open op zaterdag), zal pas de maandag (volgende werkdag) vanaf 10.30u beschikbaar zijn.
 • De uitreiking van het paspoort gebeurt enkel aan het loket in de Koloniënstraat:
  - Aan de aanvrager zelf die het aanvraagformulier en de identiteitskaart moet voorleggen.
  - Aan een gezinslid, een wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die op hetzelfde adres woont. Die persoon moet de eigen identiteitskaart en het aanvraagformulier voorleggen.

Wat meebrengen

Reizen als erkend vluchteling, staatloze of vreemdeling 

Volgende zaken breng je mee bij de aanvraag van je internationaal paspoort:

 1. je identiteitskaart
 2. een recente pasfoto die voldoet aan de I.C.A.O normen ((gezicht is goed zichtbaar, recht in de lens kijken, neutrale gezichtsuitdrukking (gesloten mond, geen glimlach). Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.
 3. oude reispas (als je er een hebt, ofwel bij verlies een attest van verlies/diefstal bij de politie)
 4. identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.
  Opgelet: Indien een kind of minderjarige alleen op reis vertrekt of vergezeld is van een andere persoon dan een ouder, is het aangewezen dat de ouder hiervoor een reistoelating aanvraagt in de dienst burgerzaken

Kostprijs

Reisdocumenten voor vluchtelingen, erkende staatlozen, vreemdelingen:

Normale procedure minderjarige tot 18 jaar : 51€
Normale procedure meerderjarige: 80€
Dringende procedure minderjarige tot 18 jaar : 220€
Dringende procedure meerderjarige: 249€

Enkel voor erkend vluchtelingen en staatlozen (dus niet voor vreemdelingen):

Superdringende procedure minderjarige tot 18 jaar : 280€
Superdringende procedure meerderjarige: 309€
Superdringende procedure minderjarige tot 18 jaar (rechtstreeks aangevraagd in Brussel bij loket in de Koloniënstraat): 320€
Superdringende procedure meerderjarige (rechtstreeks aangevraagd in Brussel bij loket in de Koloniënstraat): 340€

Uitzonderingen

Enkel vluchtelingen, erkende staatlozen en sommige vreemdelingen (Vreemdelingen die geen nationaal paspoort of reisdocument kunnen krijgen en daarom in aanmerking komen voor een Belgisch reisdocument voor vreemdelingen) kunnen in de dienst Burgerzaken een reisdocument aanvragen.

Alle andere vreemdelingen vragen dit bij de ambassade van hun herkomstland. Een visum vraag je aan bij de ambassade van het land waar je naartoe wil reizen. De adressen van de buitenlandse ambassades in België vind je op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.