Rioleringsproject Gistelhofstraat-Galgestraat-Klerkenstraat

Aquafin, Fluvius, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente plannen riool- en wegenwerken in een gedeelte van de Klerkenstraat (vanaf de Beekstraat tot de Gistelhofstraat), de Galgestraat en de Gistelhofstraat, waarbij het huidige gemengde rioleringsstelsel vervangen zal worden door een gescheiden rioolstelsel gecombineerd met open grachten voor de regenwaterafvoer. Het afvalwater zal na de werken niet langer in de Broenbeek geloosd worden maar gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Op maandag 10 januari 2022 werd een digitale infosessie georganiseerd voor de buurtbewoners.

Opname infosessie 10/01/2022

Bekijk de volledige opname of klik op de links (je wordt doorverwezen naar het YouTube-kanaal van het bestuur)

  • 0:01:10 Start infosessie
  • 0:07:02 Stand van zaken
  • 0:10:26 Algemene werkwijze (Aquafin)
  • 0:22:18 Projectzone - timing - omleidingen (ontwerpbureau Bureau Cnockaert)
  • 0:32:52 Afkoppeling riolering op privaat domein (Fluvius)
  • 0:43:25 Minder hinder - contactgegevens
  • 0:48:40 Vragen

Presentaties

stand van zaken en minder hinder1,1 Mb(pdf)

projectzone - timing - omleidingen3,5 Mb(pdf)

algemene werkwijze Aquafin3,3 Mb(pdf)

afkoppeling riolering op privaat domein Fluvius1,3 Mb(pdf)

Minder hinder en communicatie

Plannen

Gistelhofstraat vanaf Klerkenstraat tot nr. 493,4 Mb(pdf)

Klerkenstraat vanaf Beekstraat tot nr. 923 Mb(pdf)

Klerkenstraat vanaf nr. 92 tot nr. 1233 Mb(pdf)

Klerkenstraat vanaf nr. 123 tot nr. 1043,1 Mb(pdf)

Klerkenstraat tussen Galgestraat en Gistelhofstraat3,4 Mb(pdf)

Gistelhofstraat vanaf nr. 49 tot Mangelaarstraat - zijstraten3,6 Mb(pdf)

Galgestraat vanaf Klerkenstraat tot nr. 73 Mb(pdf)

Galgestraat vanaf nr. 7 tot 33B3 Mb(pdf)

Galgestraat vanaf nr. 33B tot nr. 613 Mb(pdf)

Dreef Galgestraat 49 tot Gistelhofstraat 1183 Mb(pdf)

Galgestraat vanaf nr. 61 tot Mangelaarstraat3 Mb(pdf)

fasering 2 gistelhofstraat