Rustpensioen

Voor de aanvraag van je rustpensioen neem je telefonisch of per mail contact op.

Je kan de aanvraag ook zelf online indienen via de website www.pensioenaanvraag.be.
Een 
gebruikershandleiding maakt je hierin wegwijs.

De aanvraag voor het pensioen kan online gebeuren of kan worden ingediend bij de dienst burgerzaken. Uitzondering hierop vormen de ambtenaren, zij dienen hun pensioen bij hun eigen werkgever rechtstreeks aan te vragen.

 • Ga je op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen dan moet je geen aanvraag indienen.
 • De flexibele pensioenleeftijd tussen 60 en 65 jaar kan ten vroegste twaalf maanden voor het bereiken van de gekozen pensioenleeftijd aangevraagd worden.
 • Een overlevingspensioen dient aangevraagd te worden binnen het jaar na het overlijden van de echtgenoot of echtgenote indien de overledene nog niet gepensioneerd was. 

Meer info:

 • Bij de federale pensioendienst
 • Gratis telefoon nummer: 0800/50246
 • Jouw persoonlijk dossier of meer info kan je inkijken via: Mypension

Voorwaarden

Bekijk op mypension wanneer je op pensioen kunt.

De normale pensioengerechtigde leeftijd is momenteel in alle regimes 65 jaar. Deze wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 (ingangen vanaf 1 februari 2025) verhoogd tot 66 jaar en in 2030 (ingangen vanaf 1 februari 2030) tot 67 jaar.

 • Als werknemer of als ambtenaar kun je ook na de leeftijdsgrens aan de slag blijven op voorwaarde dat jouw werkgever zijn akkoord geeft.
 • Voor bepaalde ambtenaren ligt de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld magistraten) of lager (bijvoorbeeld militairen).
 • Je kunt ook bijverdienen wanneer je al een pensioen ontvangt. Dat kan enkel onder bepaalde voorwaarden.
 • Als je op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat en je vlak voordien nog een sociale uitkering (ziekte, werkloosheid, SWT - brugpensioen, …) ontvangt, dan stopt die uitkering automatisch wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Vervroegd pensioen (vóór de wettelijke pensioenleeftijd)

Je kunt met pensioen gaan vóór de wettelijke pensioenleeftijd als je voldoet aan de vereiste loopbaanduur en leeftijd. Vereiste loopbaanduur en leeftijd: Minimumleeftijd en bijhorende loopbaanduur op de datum waarop u vervroegd met pensioen wilt gaan:

 • 60 jaar en 44 loopbaanjaren
 • 61 jaar en 43 loopbaanjaren
 • 63 jaar en 42 loopbaanjaren
Overgangsmaatregelen voor vervroegd pensioen van bijna-gepensioneerde werknemers

Je bent geboren vóór 1956?

Je bent geboren vóór 1 januari 1956 en had in 2012 ten minste 32 loopbaanjaren? In dat geval kun je met vervroegd pensioen op 62 jaar én na een loopbaan van 37 jaren.

Je bent geboren vóór 1958?

Als je geboren bent vóór 1958, is de minimale loopbaanduur korter. Minimumleeftijd en bijhorende loopbaanduur op de datum waarop u vervroegd met pensioen wilt gaan:

 • 61 jaar en 43 loopbaanjaren
 • 62 jaar en 42 loopbaanjaren
 • 63 jaar en 41 loopbaanjaren

Procedure

Hoe aanvragen?

 • Ga je op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen dan moet je geen aanvraag indienen.
 • De flexibele pensioenleeftijd tussen 60 en 65 jaar kan ten vroegste twaalf maanden voor het bereiken van de gekozen pensioenleeftijd aangevraagd worden.
 • Een overlevingspensioen dient aangevraagd te worden binnen het jaar na het overlijden van de echtgenoot of echtgenote indien de overledene nog niet gepensioneerd was. Indien de overledene op pensioen was, gebeurt de regeling tot het overgaan naar een overlevingspensioen ambtshalve.
 • Ambtenaren dienen hun pensioen rechtstreeks bij hun eigen werkgever aan te vragen.

Waar kun je je pensioen aanvragen?

Uitzonderingen

Militiegetuigschrift of stamboekuittreksel

Mannelijke werknemers die hun legerdienst hebben verricht, hebben voor hun pensioendossier een stamboekuittreksel of militiegetuigschrift nodig. Het document bevestigt je dienstjaren.
Je kan het militiegetuigschrift aanvragen bij volgende dienst:

 • Algemene directie Human Resources, Divisie Administratieve expertise, Centrale Dienst van het stamboek (HRZ- E / N),adres: Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel, Tel. 02 441 83 28 - Fax. 02 443 96 77 - e-mail: dghr.hrgan@mil.be

Meer info

Zitdag pensioendienst - Pensioenpunt

Wil je liever een pensioenexpert spreken? De Pensioendienst beschikt over een netwerk van meer dan 200 Pensioenpunten die regelmatig georganiseerd worden in bijna 1 op 2 gemeenten en wekelijks in onze 15 regionale kantoren.
Als je vragen hebt over de 3 pensioenstelsels (werknemer + ambtenaar + zelfstandige), kan je een Pensioenpunt bezoeken waar experten in de 3 regimes gelijktijdig aanwezig zijn.

Bij ons in de buurt kan je terecht op volgende adressen:

 1. Pensioenpunt Ieper
 2. Pensioenpunt Zonnebeke

Hiervoor moet je een afspraak maken via de pensioenlijn 1765.