Unisono (SABAM en billijke vergoeding)

Wat is SABAM?

SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren van alle auteursrechten (is geen belasting maar een uitgesteld loon) in België. SABAM is een collectieve beheersvereniging en, voor alle duidelijkheid, een privé-bedrijf. Ze is dus geen ministerie of een semioverheidsbedrijf.

SABAM, dat vaak alleen maar met muziek wordt geassocieerd, is inderdaad een vereniging van componisten, maar ook van tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, scenaristen, dialoogschrijvers, fotografen, auteurs van ondertitels, regisseurs, vertalers, romanciers, dichters, beeldhouwers, kunstschilders, tekenaars, choreografen...

Wanneer moet je SABAM betalen?

Je bent verplicht om SABAM te betalen bij theater- of dansvoorstellingen, muziek op een fuif, gebruik van achtergrondmuziek bij bv eetfestijnen, optredens van groepen die aangesloten zijn bij SABAM (lokale muziekbandjes zijn meestal niet aangesloten) en bij optredens van covergroepen.

Wanneer moet je GEEN SABAM betalen?

  • Bij educatieve doeleinden (bv liedje dat kinderen aanleren in de klas of film op infoavond voor ouders)
  • Bij werken die niet meer beschermd zijn. Dit is het geval bij werken 70 jaar na overlijden van de langstlevende auteur. (bv.: kinderkoor zingt repertoire van Vivaldi)
  • Bij optredens van groepen die niet aangesloten zijn bij SABAM en eigen nummers spelen
  • Muziek in huiselijke kring

Wie moet SABAM betalen?

De SABAMvergoeding wordt door de gemeente betaald voor alle gemeentelijk zalen en lokalen voor zover het gaat om kosteloze mechanische muziekuitvoeringen ter gelegenheid van activiteiten zonder winstgevend doel en dit voor zover er geen toegangsgeld wordt gevraagd.

Bij filmvertoningen, toneelopvoeringen, activiteiten waarvoor toegangsgeld wordt gevraagd en activiteiten die opgeluisterd worden door een orkest dient de aanvrager zelf de activiteit te melden bij SABAM en het verschuldigde bedrag te betalen.

Meer info :

SABAM moet ten laatste 10 dagen voor het evenement zal plaatsvinden worden betaald! Het tarief is afhankelijk van verschillende factoren zoals de oppervlakte waar de muziek gespeeld wordt en de toegangsprijs.

Wat is de Billijke Vergoeding? 

De billijke vergoeding is een vergoeding voor het publiek afspelen van muziek. De vergoeding is een tegemoetkoming aan de uitvoerende artiesten en producenten en komt dus bovenop de vergoeding aan SABAM (vergoeding voor auteurs).

Wanneer moet je billijke vergoeding betalen? 

De billijke vergoeding is verschuldigd wanneer opgenomen muziek op een publiek toegankelijke plaats weergegeven wordt.  Voor live muziek moet u geen billijke vergoeding betalen.

De billijke vergoeding wordt door de gemeente betaald voor alle gemeentelijk zalen en lokalen voor activiteiten met dans.

Uitzonderingen hierop :

  • de polyvalente zaal in de Klerkenstraat : hier wordt de billijke vergoeding betaald voor activiteiten met drank, maar zonder dans)
  • de sporthal in de Klerkenstraat : hier betaalt de aanvrager de billijke vergoeding

Meer info :

De tarieven voor de Billijke Vergoeding worden berekend op basis van een aantal parameters zoals aard van de ruimte (winkel, cultureel centrum, ...), aantal m² van de ruimte, de aard van de activiteit (met of zonder drankaanbod, met of zonder dansgelegenheid, ...). 

SABAM en Billijke vergoeding betalen via Unisono

Unisono is het uniek platform dat je de mogelijkheid biedt om zowel Sabam als de Billijke Vergoeding te betalen via één enkele licentie. Via Unisono vergoedt je alle betrokken auteurs, componisten, uitgevers, uitvoerende artiesten en producenten.

Het bedrag dat je moet betalen, hangt af van het soort evenement, de inkomprijs, de oppervlakte van de ruimte, enz. Zodra je een licentie hebt, mag je alle muziek uit het repertoire van SABAM vrij gebruiken. 

Op de website van Unisono (https://www.unisono.be/nl) kun je een simulatie uitvoeren.