Strooiplan

Bij gevaarlijk winterweer zoals sneeuw, hagel of vrieskou na regen, wordt het gemeentelijk strooiplan opgestart. Op basis van gedetailleerde weersvoorspellingen wordt er beslist of er ’s nachts preventief wordt gestrooid. Bij onverwacht winterweer kunnen we vrijwel meteen uitrukken.

Het strooiplan werd uitgewerkt zodat er op redelijke termijn zoveel mogelijk weggebruikers veilig de baan op kunnen.  Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de belangrijkste hoofdwegen, kleinere verbindingswegen, gevaarlijke punten, belangrijke toegangswegen van bedrijven met veel logistiek transport, straten in de buurt van scholen en de omgeving van de dorpskernen.  Op gewestwegen (Provincieweg, Houthulstseweg en Brugseweg) staat het Agentschap Wegen & Verkeer in voor de nodige maatregelen.  Door het uitgebreide wegennet in onze gemeente is het onmogelijk om alle wegen te strooien. Bovendien heeft het geen enkele zin om te strooien op wegen waar er onvoldoende verkeer is: het zout kan er niet intrekken en zal zo geen of weinig effect hebben.  

Wil je weten welke straten in het strooiplan zitten, kijk dan op de interactieve kaart op de website!

Wat kan je zelf doen?

Hou je voetpad sneeuw- en ijzelvrij!
Iedereen is verplicht om de stoep voor zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden.  Het voetpad moet over minimum één meter breedte volledig ijs- en sneeuwvrij zijn. Leg de opgehoopte sneeuw aan de rand van het voetpad en let erop dat het fietspad, de rijweg en de goot vrij blijven.  Je strooit het best met zout om de veiligheid van de voetgangers optimaal te verzekeren.

Winterse weersomstandigheden kunnen ook gevolgen hebben voor de afvalophaling!
- Door sneeuwbuien of gladde wegen kan de ophaling op een ander tijdstip plaatsvinden dan normaal (vroeger of later). Plaats daarom de avond voor de ophaling jouw afvalzakken buiten.
- Zet de afvalzakken bij sneeuw op een goed zichtbare plaats.  Controleer of ze niet zijn ondergesneeuwd.
- Gladde wegen zijn soms helemaal niet bereikbaar voor de ophaaldiensten waardoor afvalzakken kunnen blijven staan. Neem deze zakken weer binnen en plaats ze bij de volgende ophaling opnieuw buiten.

Strooiplan

strooiplan LP